Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. U mag wel rookwaren en kaarsen gebruiken als de gemeente geen rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden (barbecueën) mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente geeft u regels waar u zich aan moet houden, zodat het vuur veilig is voor de omgeving.

Op 15 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld die zullen worden gehanteerd bij het verlenen van ontheffingen voor het stoken van vuur.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten en om de overlast voor de omgeving te beperken heeft het college gekozen  voor het voeren van een zeer terughoudend beleid bij het verlenen van ontheffingen. Dit betekent dat in principe geen ontheffing zal worden verleend voor het stoken behalve in de volgende gevallen:

Het houden van kampvuren door de scouting voor een bepaald aantal keren per jaar.
Het verbranden van kerstbomen in Dorst, Oosteind en Den Hout.
Het houden van oefeningen door de brandweer, enkele malen per jaar.


Degene die in aanmerking wenst te komen voor een ontheffing moet minstens zes weken van te voren een ingevuld en ondertekend formulier bij de brandweer indienen. Het formulier is te verkrijgen bij de brandweer. Ook kunt u het formulier hier downloaden.

De brandweer zal binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend een beslissing nemen en die schriftelijk aan de aanvrager meedelen.  Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.

Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht:

   

 • U neemt contact op met de gemeente.
 •  

 • U geeft door:
  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u vuur wilt stoken
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of u verwacht door het vuur schade toe te brengen aan mensen, wilde dieren of planten (in natuurgebieden)
  • zo ja, welke schade u verwacht
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •