Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om planten en wilde dieren te beschermen. U mag meestal wel rookwaren en kaarsen gebruiken, tenzij de gemeente een rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden is alleen toegestaan als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Op 15 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld die zullen worden gehanteerd bij het verlenen van ontheffingen voor het stoken van vuur.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten en om de overlast voor de omgeving te beperken heeft het college gekozen  voor het voeren van een zeer terughoudend beleid bij het verlenen van ontheffingen. Dit betekent dat in principe geen ontheffing zal worden verleend voor het stoken behalve in de volgende gevallen:

Het houden van kampvuren door de scouting voor een bepaald aantal keren per jaar.
Het verbranden van kerstbomen in Dorst, Oosteind en Den Hout.
Het houden van oefeningen door de brandweer, enkele malen per jaar.


Degene die in aanmerking wenst te komen voor een ontheffing moet minstens zes weken van te voren een ingevuld en ondertekend formulier bij de brandweer indienen. Het formulier is te verkrijgen bij de brandweer. Ook kunt u het formulier hier downloaden.

De brandweer zal binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend een beslissing nemen en die schriftelijk aan de aanvrager meedelen.  Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

   

 • waarom u vuur wilt stoken
 •  

 • waar u dat precies wilt doen
 •  

 • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
 •  

 • hoe groot het vuur zal zijn
 •  

 • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
 •  

 • zo ja, welke schade u verwacht 
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.