Gaat u bouwen of verbouwen in de beschermde stads- en dorpsgezichten, bij rijks- en gemeentelijke monumenten, of in de nieuwbouwwijk de Contreie? Dan kan een advies van de adviescommissie Omgevingskwaliteit nodig zijn. Deze commissie beoordeeld of uw plannen voldoen aan de welstandseisen.

Beschrijving

Met ingang van 1 oktober 2015 zijn in bijna heel Oosterhout de welstandsregels en de welstandstoetsing afgeschaft. Dit betekent dat aanvragen voor een omgevingsvergunning in de welstandsvrije gebieden niet langer getoetst worden aan welstandscriteria.

In de beschermde stads- en dorpsgezichten, bij rijks- en gemeentelijke monumenten en in de nieuwbouwwijk de Contreie blijven de welstandsregels wel van kracht.

Aanvragen voor omgevingsvergunningen in welstandsvrije gebieden kunnen wel achteraf aan de excessenregeling getoetst worden. Dit kan gebeuren als mensen in de omgeving een bouwplan niet acceptabel vinden en geconstateerd wordt dat er sprake is van een exces.

Het is daarom raadzaam om voor zowel vergunningsplichtige als vergunningsvrije bouwwerken het bouwplan af te stemmen met de buren en op de kenmerken van de omgeving. Dit om problemen en irritatie achteraf te voorkomen.

Voor de toetsing en advisering aan de welstandsregels worden (conceptverzoeken tot een) omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen van excessen voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

U dient een aanvraag aan voor een zogenaamd conceptverzoek via het omgevingsloket.

Nadat u dat heeft gedaan, wordt uw conceptverzoek besproken in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Zij beoordelen dan of uw plannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De welstandseisen staan in het omgevingsplan.

Het resultaat van de beoordeling schrijft de commissie in het welstandsadvies. Het welstandsadvies wordt toegevoegd aan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Het is mogelijk om uw plannen toe te lichten tijdens een zitting van de commissie. Dit kan u aangeven bij uw conceptverzoek. Soms wordt u ook hiertoe uitgenodigd door de commissie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier. 

Aan de behandeling van de aanvraag van een conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).