Beschrijving

Het is verboden om wilde dieren te houden die bij ontsnapping gevaarlijk kunnen zijn voor mens of dier. Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het houden van een wild dier. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet. U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten.

Houdt u dieren als schapen of kippen? U mag zulke hobbydieren in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals Mond- en klauwzeer (MKZ).

Lever de volgende informatie mee bij uw aanvraag: 

  • de diersoort
  • de plaats waar de dieren worden ondergebracht
  • de getroffen beveiligingsmaatregelen
  • de reden

De ontheffing voor het houden van wilde dieren vraagt u aan bij de gemeente. Uw hobbydieren meldt u aan bij de Dienst Regelingen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.