Voor het bouwen van een windmolen(park) heeft u meestal een omgevingsvergunning bouwen nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Ook heeft u vergunningen nodig. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor een windmolen(park). Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een kleine windmolen bouwen, bijvoorbeeld op of naast uw huis? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig. Soms ook een omgevingsvergunning milieu. Of de gemeente u de vergunningen verleent, hangt af van:

 • de plaats van de windmolen,
 • de gevolgen voor het milieu
 • of de vergunning in het bestemmingsplan past

Soms heeft u ook andere vergunningen nodig. Zoals een watervergunning of een natuurbeschermingsvergunning. Dit hangt af van het formaat en de locatie van de windmolen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. Anders geldt de gewone procedure.

Bij een grotere installatie voor windenergie zijn de voorwaarden onder andere:

 • De capaciteit van de installatie is kleiner dan 5 megawatt.
 • U vraagt de gemeente om een bestemmingsplan windenergie.

Bij een kleine windmolen zijn de voorwaarden onder andere:

 • De capaciteit van de windmolen ligt tussen de 0.1 en 10 kilowatt.
 • De wiekdiameter van de molen is niet meer dan 10 meter.

Zo meldt u uw plannen voor een grotere installatie voor windenergie:

 • Neem contact op met de gemeente of de provincie.
 • U hoort van de gemeente of de provincie welke vergunningen u nodig heeft en waar u deze aanvraagt.

Zo vraagt u omgevingsvergunningen voor kleine windmolens aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in met eHerkenning.
 • Vraag de vergunning(en) aan die u nodig heeft.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan dient u hiervoor een verzoek in bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.