Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden ook in het Kadaster geregistreerd.

U kunt een splitsingsvergunning aanvragen als u eigenaar bent van het pand. De splitsingsvergunning wordt samen met een omgevingsvergunning voor het bouwen en het slopen afgegeven.

Kunt u aantonen dat de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Om een splitsingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

     

  • uw naam en adresgegevens
  •  

  • een specificatie van de werkzaamheden
  •  

  • de gegevens van de locatie
  •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraag de splitsingsvergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online.