Beschrijving

Als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken niet goed in uw woning kunt functioneren, kunt u in aanmerking komen voor woningaanpassing. De aanpassing is afgestemd op wat u nog wèl kan.

U kunt niet alle woningaanpassingen vergoed krijgen. Kleine woningaanpassingen zijn ‘algemeen gebruikelijk’. Dit wil zeggen dat u deze zelf moet regelen en betalen. Dit zijn o.a.:

 • thermostaatkranen;
 • hendelkranen met temperatuurbegrenzer;
 • standaard (hang)toilet;
 • verhoogd toilet;
 • 2e toilet, sanibroyeur;
 • douchekop op glijstang;
 • douche stoel;
 • keramische en inductie kookplaat;
 • steunbeugels douche/toilet;
 • anti-slipvloer/anti-slipcoating;
 • zonwering inclusief electrische bediening;
 • electrisch bedienbaar hang- en sluitwerk;
 • electrische deuropener;
 • intercom (inclusief camera).

        

Komt het tot een vergoeding van de woningaanpassing, dan wordt deze vergoeding uitbetaald aan de eigenaar van de woning.

U kunt voor een woningaanpassing in aanmerking komen als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken, niet meer goed in uw woning kunt functioneren.

Sociaal team gemeente Oosterhout

Als u problemen ervaart bij het zelfstandig wonen, kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout. Zij zullen samen met u een oplossing zoeken voor uw probleem.

Plan van aanpak

De meeste woningen kunnen worden aangepast. Met u samen wordt een plan van aanpak opgesteld.

Als u in een huurwoning woont, zal de verhuurder (in overleg met u) de uitvoering regelen. Heeft u een eigen woning, dan moet u zelf een aannemer opdracht geven.

In een enkel geval is een bouwvergunning nodig.

Verhuizen

In principe worden alleen noodzakelijke aanpassingen vergoed tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Is het bedrag hoger, dan krijgt u het advies om te verhuizen. Dit is wel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt wel een verhuisvergoeding ontvangen. 

Aanpassing van een woning vanwege COPD, allergie of astma

Van woningsanering is sprake als materiaal (zoals vloerbedekking) in de woning vervangen moet worden vanwege allergie, astma of chronische bronchitis (COPD). U kunt dan in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming voor de woningsanering.

 

Voor een woningaanpassing geldt een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK of bel 0800-1925 (gratis). Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.