Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Woningaanpassing

Als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken niet goed in uw woning kunt functioneren, kunt u in aanmerking komen voor woningaanpassing. De aanpassing is afgestemd op wat u nog wèl kan.

U kunt niet alle woningaanpassingen vergoed krijgen. Kleine woningaanpassingen zijn ‘algemeen gebruikelijk’. Dit wil zeggen dat u deze zelf moet regelen en betalen. Dit zijn o.a.:

   

 • thermostaatkranen;
 •  

 • hendelkranen met temperatuurbegrenzer;
 •  

 • standaard (hang)toiletten;
 •  

 • verhoogd toilet;
 •  

 • douche;
 •  

 • douchekop op glijstang;
 •  

 • keramische kookplaat;
 •  

 • steunbeugels douche/toilet;
 •  

 • kleine woningaanpassingen tot een bedrag van € 270,--.
 •  

Komt het tot een vergoeding van de woningaanpassing, dan wordt deze vergoeding uitbetaald aan de eigenaar van de woning.

U kunt voor een woningaanpassing in aanmerking komen als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken, niet meer goed in uw woning kunt functioneren.

Sociaal Wijkteam Oosterhout

Als u problemen ervaart bij het zelfstandig wonen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Oosterhout. Zij zullen samen met u een oplossing zoeken voor uw probleem.

Het kan zijn dat aan een medisch deskundige (arts) gevraagd wordt om een medisch advies uit te brengen. De deskundige bezoekt u thuis en stelt vast welke belemmeringen u in uw woning ondervindt. U stelt samen met de deskundige een pakket van eisen op waar de woning voor u aan zou moeten voldoen. 

Aanpassingsplan

De meeste woningen kunnen worden aangepast. Uit het pakket van eisen dat vastgesteld is, wordt een aanpassingsplan opgesteld. Dat plan wordt met u besproken. In het plan staat ook voor welke kosten de aanpassing kan worden gerealiseerd. Na goedkeuring van het aanpassingsplan kan het plan worden uitgevoerd.

Als u in een huurwoning woont, zal de verhuurder (in overleg met u) de uitvoering regelen. Heeft u een eigen woning, dan moet u zelf een aannemer opdracht geven.

In een enkel geval is een bouwvergunning nodig.

Nadat de aanpassingswerkzaamheden gereed zijn, controleert de gemeente of het aanpassingsplan goed is uitgevoerd. Ook kijkt deze of de kosten binnen de begroting van het aanpassingsplan zijn gebleven. Als dat allemaal akkoord is en u heeft zelf ook aangegeven dat u tevreden bent met het resultaat, wordt de gemeentelijke vergoeding aan de eigenaar van de woning betaald.

Verhuizen

In de meeste gevallen kan de bestaande woning zó worden aangepast, dat u thuis weer goed en zelfstandig kunt functioneren.  

In een uitzonderlijk geval kan de huidige woning niet worden aangepast. Dat is dan technisch niet mogelijk. Het kan ook zijn dat de verwachte kosten van de aanpassing zo hoog zijn, dat het niet reëel is om de woning aan te passen.

In die gevallen gaat Thuisvester op verzoek van het Sociaal Wijkteam Oosterhout òf de gemeente, voor u op zoek naar een beter passende woonruimte. Niet uw wensen ten aanzien van de wijk of het woningtype staan dan voorop, maar de "bruikbaarheid" en de "toegankelijkheid" van de woning. De nieuwe woning is dan vaak al aangepast òf kan tegen lage kosten voor u geschikt gemaakt worden.

Als de verhuizing voor u onverwacht nodig is, kan in sommige gevallen door de gemeente een bijdrage in de verhuiskosten verstrekt worden. 

Deze verhuiskostenvergoeding wordt niet verstrekt als:

   

 • u ouder bent dan 70 jaar;
 •  

 • u naar een instelling verhuist.
 •  

Aanpassing m.b.t. COPD

M.b.t. COPD zijn er via het Sociaal Wijkteam Oosterhout, de gemeente òf via uw zorgverzekeraar diverse mogelijkheden. Voor de mogelijkheden vanuit uw zorgverzekeraar dient u met hen contact op te nemen.

Koopwoning

Heeft u een eigen woning / koopwoning, dan wordt op basis van uw inkomen een eigen aandeel in de kosten gevraagd.

Huurwoning 

Als u in een huurwoning van Thuisvester woont, worden kleine woningaanpassingen (minder dan € 2.500,-- ) door Thuisvester uitgevoerd. U kunt dan ook rechtstreeks met hen hierover contact opnemen.

Woningaanpassingen boven de € 2.500,-- worden door een aannemer uitgevoerd. Dit loopt via het Sociaal Wijkteam Oosterhout òf via de gemeente.

Afhankelijk van de eigen bijdrage, vergoedt de gemeente alle kosten óf een gedeelte van de kosten.

Voor het berekenen van de hoogte van uw eigen bijdrage, kunt u contact opnemen met het CAK, via telefoonnummer (0800) 19 25.

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162


Thuisvester

Bezoekadres:
Mathildastraat 52
4901 HC Oosterhout

Postadres:
Postbus 75
4900 AB Oosterhout
Tel: 0162–491100
Fax: Tel: 0162-429297
info@thuisvester.nl


Sociaal Wijkteam Oosterhout
Tel: 0800-0162
info@sociaalwijkteam.nl