Beschrijving

De woonkostentoeslag is een tijdelijke regeling voor als uw inkomsten plotseling dalen en u daardoor uw woonlasten niet meer kunt betalen.

Uw inkomsten kunnen ineens dalen als er sprake is van een echtscheiding, werkeloosheid of ziekte.

 

Om via de gemeente in aanmerking te kunnen komen voor woonkostentoeslag, moet duidelijk zijn of u recht heeft op huurtoeslag vanuit de Belastingdienst. Vraag daarom eerst huurtoeslag aan. Enkel als u geen recht heeft op huurtoeslag, kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor woonkostentoeslag.

Als u een aanvraag voor woonkostentoeslag ingediend heeft, wordt door de gemeente Oosterhout bekeken welke woonkosten u zelf kunt betalen uit uw inkomen en het eigen vermogen.

Het is ook mogelijk voor woonkostentoeslag in aanmerking te komen, als het besluit op uw aanvraag voor huurtoeslag bij de Belastingdienst lang gaat duren. In dat geval kan de woonkostentoeslag aan u verstrekt worden in de vorm van een geldlening, voor de periode dat de Belastingdienst nog geen besluit heeft genomen. Als het besluit over de huurtoeslag bekend is, worden de bedragen met elkaar verrekend.

Woont u in een woning waarvoor geen huurtoeslag verstrekt kan worden omdat de huur te hoog is? De gemeente Oosterhout kan aan u de verplichting opleggen om te gaan verhuizen naar een goedkopere woning waarvoor wel recht bestaat op huurtoeslag.

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Daarom gelden dezelfde voorwaarden en aanvraagprocedure als bij een aanvraag voor bijzondere bijstand.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.