Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Woonvoorziening

Kunt u - als gevolg van lichamelijke beperkingen of ongemakken - niet goed in uw woning functioneren, dan kan aan u een woonvoorziening verstrekt worden. Voorbeelden van een woonvoorziening zijn: een traplift, tillift, aangepast toilet, aangepaste badkamer.

U kunt voor een woonvoorziening in aanmerking komen als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken, niet meer goed in uw woning kunt functioneren.

Sociaal Wijkteam Oosterhout

Als u problemen ervaart bij het zelfstandig wonen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Oosterhout. Zij zullen samen met u een oplossing zoeken voor uw probleem.

Het kan zijn dat aan een medisch deskundige (arts) gevraagd wordt om een medisch advies uit te brengen. De deskundige bezoekt u thuis en stelt vast welke belemmeringen u in uw woning ondervindt. U stelt samen met de deskundige een pakket van eisen op waar de woning voor u aan zou moeten voldoen.

Thuisvester

Als u een woning bewoont van Thuisvester, kunt u voor het aanvragen van woningaanpassingen (als deze niet duurder zijn dan € 2.500,00) rechtstreeks bij Thuisvester terecht. De noodzaak moet dan wel door Thuisvester erkend worden.

Verstrekking van de woonvoorziening

De woonvoorziening kan op verschillende manieren aan u worden verstrekt. In de meeste gevallen wordt de voorziening rechtstreeks aan u geleverd. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met een leverancier. Dit heet een woonvoorziening in natura.

U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf aan te schaffen. U krijgt dan een Persoonsgebonden budget (Pgb).

In een aantal gevallen kunt u niet kiezen tussen een voorziening in natura en een Pgb. Zo heeft u bij vervanging van vloerbedekking (bij COPD of rolstoelgebruik) geen keuze. U krijgt in dat geval altijd een Pgb.

U kunt contact opnemen met het Sociaal wijkteam Oosterhout.

 

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162


Thuisvester

Bezoekadres:
Mathildastraat 52
4901 HC Oosterhout

Postadres:
Postbus 75
4900 AB Oosterhout
Tel: 0162–491100
Fax: Tel: 0162-429297
info@thuisvester.nl


Sociaal Wijkteam Oosterhout
Tel: 0800-0162
info@sociaalwijkteam.nl