Tips ter voorkoming van bevriezing van afval

  • Zet uw container, indien mogelijk, bij vorst binnen
  • Doe zo min mogelijk nat afval in uw container
  • Steek kort voor u de container bij de aanbiedplaats zet de inhoud met een spade los
  • Zet uw container uit de wind