Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Medisch afval of slecht ter been

Medisch afval

Als u medisch afval heeft, kunt u een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval, telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). Er kan dan een extra restafvalcontainer aangevraagd worden. De ledigingen/kilo's van die container worden niet in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat u een kopie van een aankoopbewijs/afleverbon/pakbon van uw medicijnen moet tonen om aan te geven dat u veel medisch afval heeft. De containers hebben een gele deksel omdat ze herkenbaar moeten zijn voor de afvalinzamelaars voor steekproefsgewijze controle. De medische containers worden tweewekelijks in de huisvuilroute geledigd. Voor de medische container volgt u op de afvalkalender de inzameling van restafval en papier.

Woont u in een hoogbouwcomplex, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden een speciale pas aanvragen bij de helpdesk afval.

Slecht ter been/invalide

Voor sommige inwoners is het fysiek niet mogelijk om de afvalcontainer op de aanbiedplaats aan te bieden. Voor deze inwoners bestaat de mogelijkheid om de container direct voor de deur aan te bieden. Deze containers zijn herkenbaar aan hun deksel. Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. U zult dan een medische indicatie moeten overleggen en op basis hiervan zal worden bepaald of u wel of niet gebruik mag maken van deze mogelijkheid.