De afvalcoach: voor vragen en meldingen over afval

De gemeente Oosterhout heeft twee afvalcoaches in dienst: Karin en Dennis. De afvalcoaches maken inwoners bewuster van afval en afval scheiden. De coaches gaan het gesprek aan met mensen en geven tips en adviezen over het scheiden van afval. Zo zorgen we samen voor een schone stad. Want samen krijgen we meer voor elkaar.

De coaches gaan dagelijks op pad en onderzoeken afval dat verkeed wordt aangeboden. Ze gaan het gesprek aan met inwoners, maar zullen als dat nodig is ook handhavend optreden door een boete uit te schrijven. Dat laatste doen ze bijvoorbeeld bij illegaal gedumpt afval en bij bijplaatsingen. U kunt de afvalcoach de komend tijd overal tegenkomen: op straat, in de wijk, bij bijeenkomsten of bij evenementen.

Dennis: “Oosterhouters doen het best goed als het gaat om afval scheiden. Maar het kan nog beter. We vinden bij de milieustraat bijvoorbeeld steeds vaker materialen tussen de harde kunststoffen die er niet in thuis horen. Of in de zakken voor plastic, blik en drankenkartons. Die materialen zorgen voor vervuiling, waardoor afval bij de verwerker wordt afgekeurd. En dat kost geld. Geld dat uiteindelijk weer moet worden doorberekend in de afvalstoffenheffing”.

Karin: “Met praktische tips hopen we mensen te helpen bij het scheiden en op de juiste wijze aanbieden van hun afval. Helaas wordt afval nog wel eens te vroeg aangeboden. De zakken met plastic, blik en drankenkartons hangen er in sommige wijken bijvoorbeeld al dagen voor de dag van inzameling. Dan ligt dat afval te lang buiten en dat trekt ongedierte aan. Ratten bijvoorbeeld. Daar zit niemand op te wachten. We hebben ook aandacht voor afval dat illegaal gedumpt wordt, bijvoorbeeld in de bossen. En voor containers die mensen te vroeg buiten zetten, of te laat weer binnen halen. Door met mensen in gesprek te gaan hopen we op meer begrip, beter gescheiden afval en schonere aanbiedplekken”.

Contact met de afvalcoach?

Wilt u contact met de afvalcoach, heeft u een vraag of wilt u een melding doen over afval? Maak dan gebruik van de app MijnGemeente. De app kunt u gratis downloaden op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Android en iOS.