Landbouwbestrijdingsmiddelen

Op de verwijdering van landbouwbestrijdingsmiddelen kan de STORL-regeling van toepassing zijn. STORL staat voor: Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen. Lege of aangebroken verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen die onder de STORL-regeling vallen én worden aangemerkt als ‘klein gevaarlijk afval’, mogen gratis bij de milieustraat in Oosterhout worden afgegeven.

Hieronder staan in het kort de belangrijkste zaken voor de verwijdering van landbouwbestrijdingsmiddelen die onder de STORL-regeling vallen. Die informatie treft u ook aan op het vignet van STORL op de verpakking.

Bedrijfsafval

Verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen die volgens de STORL ‘bedrijfsafval’ zijn, mogen niet bij de milieustraat in Oosterhout ingeleverd worden omdat het als ‘bedrijfsafval’ wordt aangemerkt. Lege verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen die worden aangemerkt als ‘bedrijfsafval’ mogen in de container voor bedrijfsafval.

STORL-regeling

Lege of aangebroken verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen die onder de STORL-regeling vallen én worden aangemerkt als ‘klein gevaarlijk afval’, mogen gratis bij de milieustraat in Oosterhout worden afgegeven.

Inleverformulier

Om landbouwbestrijdingsmiddelen in te kunnen leveren bij de milieustraat, dient u wel eerst een inleverformulier in te vullen. Formulieren kunt u opvragen bij STORL, via telefoonnummer 070-3589331 of via e-mailadres info@storl.nl

Verwijdering overige landbouwbestrijdingsmiddelen

Lege of aangebroken verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen of landbouw-bestrijdingsmiddelen die niet onder de STORL-regeling vallen worden aangemerkt als ‘bedrijfsafval’. Bedrijfsafval mag niet bij de milieustraat in Oosterhout worden aangeleverd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.storl.nl.