Interactief escape spel over plastic soep

Voor middelbare scholieren in klas 1 en 2

Om middelbare scholieren in klas 1 en 2 bewust te maken van het plastic afval probleem is er een escape spel ontwikkeld. Het escape spel is gemaakt in de vorm van een container, genaamd NO Wayste escapes. Dit escape spel volgt de weg van het plastic product tot aan de plastic soep, weer terug de recycling in. Op spannende wijze leren leerlingen over het probleem van plastic zwerfafval.

Plastic zorgt niet alleen voor veel afval, maar heeft ook ernstige gevolgen voor al het leven in de zee. Plastic breekt af in kleine stukjes microplastics, maar vergaat niet. Deze kleine stukjes plastic verdwijnen via de bodem in ons water. Dit wordt plastic soep genoemd. Zeedieren zien dit als voedsel en eten het op. Tijdens het escape spel worden leerlingen uitgedaagd alle puzzels op te lossen en de schildpad uit de plastic soep te redden.

Gratis aanvragen

Scholen en docenten in Oosterhout kunnen gratis via schoon@oosterhout.nl het spel aanvragen. De gemeente neemt dan contact op. Het spel duurt 30 tot 45 minuten en is te spelen tijdens een lesuur. De docent is de spelbegeleider. Hier is geen voorbereiding voor nodig. Door mee te lezen met de handleiding kan de docent ter plekke ondersteunen. Een groep tot 15 kinderen is ideaal om iedereen erbij te betrekken.

Hoe werkt NO Wayste escapes?

Het spel start met een afvalcontainer die de klas in gereden wordt. De docent zet op het digibord het spel klaar. Na het invoeren van een unieke code start het filmpje waarin om hulp gevraagd wordt en vervolgens ook de tijd start. De leerlingen krijgen 45 minuten om de escape te voltooien. Pas na het invoeren van de juiste eindcode stopt de tijd.

Scholen en klassen strijden tegen elkaar

Na afloop van het spel is meteen te zien hoe de klas het gedaan heeft ten opzichte van andere klassen en scholen in Oosterhout. Scholen en klassen strijden tegen elkaar in dit interactieve spel.