Coronanieuws inwoners

Beste Oosterhouters Coronavirus
Blog burgemeester 23 februari 2022

Het is alweer twee jaar geleden dat we carnaval voor de laatste keer fysiek mochten beleven. Ik weet het nog goed. We hadden op carnavalszaterdag de vorige Commissaris van de Koning Wim van de Donk op bezoek. Hij werd vergezeld door de voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie Rob van de Laar. Beiden hadden hun echtgenotes bij en het was hartstikke gezellig. De Commissaris was door onze Prins Mienus op een bijzondere wijze uitgedaagd om in Kaaiendonk carnaval te komen vieren. “Herinner me nog maar eens aan deze uitnodiging”, sprak Van de Donk tijdens een eerdere sleuteldragersborrel in Den Bosch. Nou, die herinnering kreeg hij. En wel in de vorm van een reuze kaai op het voorterrein van het provinciehuis.

U wilt niet weten hoe trots ik tijdens die carnavalszaterdag was – en uiteraard nog steeds ben – op Kaaiendonk met al die Smulnarren, Smulnarrinnen, Snotnarren en Snotnarrinnekes. De Commissaris en de voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie waren dat al evenzeer en dat spraken zij ook uit. De leut spatte er werkelijk af. Want feesten dat kunnen we in Kaaiendonk; we doen daarin zeker voor niemand onder. Iedereen is dan uitgelaten en het feest is dus het ideale moment om elkaar te ontmoeten. We gaan prachtig uitgedost en vaak onherkenbaar (niet als ons zelf dus) in onze stad en onze dorpen op pad. We feesten met elkaar, samen in kroegen, theater, thuis en zelfs op straat.

Eigenlijk is carnaval een feest van vrijheid en verbinding. Je mag zelfs een ander zijn en kunt daarbij gaan en staan waar en met wie je wil. En dat is nu net wat we zo hebben moeten missen de laatste twee jaren. Carnaval is het feest dat we vieren pal voor de vastentijd, een periode van zes weken waarin we onszelf beperkingen opleggen. Zes weken lang probeer je wat minder te eten en te snoepen en veel van onze voorouders aten dan zelfs geen vlees. Gewoon om wat meer tot jezelf te komen en door de beperking in deze tijden van overvloed te beseffen wat je hebt. De naam zegt het al: het woord carnaval is een samentrekking van carne en vale die letterlijk betekenen vlees en vaarwel.

We hebben eigenlijk een lange tijd van vasten achter de rug. Maar dan in sociaal opzicht. Sociaal vasten was ook de term waarmee de burgemeester van Tilburg destijds de eerste lockdown direct na carnaval 2020 aanduidde. Voor velen is dit een enorm zware tijd geweest. En iedere keer als we dachten weer wat met elkaar te kunnen ondernemen, kwam deze bijzondere vorm van vasten weer terug. Het zorgde zelfs voor een tweedeling in ons Kaaiendonk doordat sommigen wel gewoon overal aan deel konden nemen en anderen om welke reden dan ook niet.

Wat is het dan fijn dat we echt weer met zijn allen, ja allen, het feest van vrijheid en verbinding kunnen vieren. Wees voorzichtig en respecteer elkaar. Christel en ik wensen jullie een veilig en vooral heel gezellig carnaval toe, “Saome as vanouds”.

Oosterhout meer voor elkaar!

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout