Coronanieuws inwoners

Oekraine Beste Oosterhouters Coronavirus
Blog burgemeester 9 maart 2022

De oorlog in Oekraïne leidt tot vele vragen, ook aan mij. Variërend van hoe ernstig deze oorlog is, wat deze voor ons betekent tot hebben wij in Oosterhout een schuilkelder? Nee, een schuilkelder hebben we niet. Maar laten we er maar van uitgaan dat we die voorlopig ook niet nodig hebben. De oplopende spanning en berichtgeving zetten veel mensen stevig aan het denken. Anderen willen graag helpen en vragen hoe.

Het is makkelijker voor je als je deze oorlog in perspectief kunt plaatsen, zodat het niet je dagelijks leven helemaal beheerst. Maar voor sommigen is dit gewoonweg onmogelijk. Met de Tweede Wereldoorlog, de dreigingen van de koude oorlog en andere oorlogen nog in het geheugen, zijn een paar beelden van massa’s vluchtende mensen op ons eigen continent genoeg om slapeloze nachten te bezorgen. Aan bijvoorbeeld ouderen en veteranen, maar zeker ook aan anderen. Het is van belang dat we dit tijdig onderkennen en inwoners die hier last van hebben snel kunnen helpen.

Wij als gemeente en Rijksoverheid kunnen ook niet alle vragen beantwoorden maar zullen wel proberen dit zo goed mogelijk te doen. Onze medewerkers hebben de eerste lijsten met antwoorden op de meest voorkomende vragen al klaar. Maar geloof me, we zullen samen met de Rijksoverheid proberen alle vragen over de oorlog in Oekraïne te beantwoorden. Dus schroom vooral niet als u ergens mee zit dit aan ons te melden. We zullen alles in het werk stellen om u te helpen.

De oorlog in Oekraïne maakt sommigen bang en anderen juist weerbaar. Dat geeft ook helemaal niets en u kunt daar zelf ook niets aan doen; ieder mens is tenslotte anders, heeft andere dingen meegemaakt en reageert dus ook anders op dit soort heftige zaken. Door iets te ondernemen heb je soms wat meer het gevoel wat grip op de zaak te hebben. De vorige keer schetste ik u dat er een enorme uitdaging op ons af komt, namelijk vluchtelingen (moeders, kinderen, ouderen en kwetsbaren) uit Oekraïne. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid heel snel en in zulke grote aantallen dat we dat als overheid zeker niet alleen kunnen regelen.

Beste Oosterhouters, ik zei u de vorige keer al dat ik zo’n vermoeden had dat Oosterhout meer voor elkaar zich niet beperkt tot onze gemeentegrenzen. Maar wat er de laatste week gebeurd is had ik niet durven hopen. De warmte die u uitstraalt voor de mensen uit Oekraïne overstelpt me. Er is zoveel positieve energie in Oosterhout en de dorpen losgekomen. En dat heeft al geleid tot tal van initiatieven die u bij ons of anderen heeft aangemeld of gewoon zelf hebt ondernomen. Van het aanbieden van een slaapplaats tot het inzamelen van die goederen waar op dit moment een gebrek aan is.

Mede namens raad en college maak ik een diepe buiging naar u.

Oosterhout meer voor elkaar!

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout