Vanaf 30 juni 2021 zijn vergunnings- en meldingsplichtige evenementen toegestaan. Vanaf 25 juli 2021 zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan. 

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen

 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen. Op de website van Rijksoverheid leest u alles over coronatoegangsbewijzen

 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten);

 • Het evenement heeft maximaal 25.000 bezoekers;

 • Het evenement duurt maximaal 24 uur;

 • 1 overnachting is toegestaan; 

 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;

 • Reserveren is verplicht; 

 • Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement); 

 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;

 • Een vaste zitplaats is niet verplicht; 

 • Mondkapjes zijn niet verplicht; 

 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers frequent een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan voorafgaand; 

 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD;

 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Vanaf 25 juli zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan

Daarbij gelden extra voorwaarden:  

 • Het maximum van 24 uur en 25.000 bezoekers per dag vervalt. Meerdaagse evenementen met 2 of meer overnachtingen zijn dan weer mogelijk;

 • Als de geldigheidsduur van de test verlopen is moeten bezoekers opnieuw gecontroleerd worden op een negatieve testuitslag voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen. Over hoe het testen en de controle daarop precies in zijn werk gaat, vinden overleggen plaats met de sector;

 • Er is een professionele testfaciliteit op het terrein;

 • Als een bezoeker op het evenement positief getest is dan moet het vervoer naar huis veilig plaatsvinden met zo min mogelijk besmettingsrisico voor anderen.

Op de website van Rijksoverheid leest u alles over coronatoegangsbewijzen
Lees meer over de subsidieregeling evenementen.