Meer duurzaam voor elkaar in Oosterhout

Een schoon en gezond klimaat en milieu, dat vraagt iets van ons allemaal. Voor nu en de generaties na ons. Het klimaat verandert door opwarming van de aarde door CO2-uitstoot. Het gas raakt op en andere fossiele energiebronnen zijn vervuilend. Daarom moeten we nú in actie komen. In Oosterhout hebben we onszelf een belangrijk doel gesteld. Vooruitlopend op de landelijke ambities om in 2050 energieneutraal te zijn, willen wij al in 2030 49% minder energie verbruiken. Dat houdt ons scherp. Zo dagen we onszelf uit om de vaart erin te houden.

Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid. We verduurzamen onze eigen gebouwen, zoals het gemeentehuis, sportcomplexen en cultureel vastgoed. Samen met inwoners en ondernemers komen we in actie door te starten met de energietransitie en het voorkomen van droogte en hittestress. Minder energie gebruiken en meer energie opwekken met wind en zon. Meer verkoeling door groen in de wijken, in tuinen en op daken. Water in de bodem laten zakken als bron voor ons drinkwater. 

We gaan samen plannen maken en de rollen verdelen. Wat doet de gemeente, waar ligt de verantwoordelijkheid van ondernemers, wat kunnen inwoners zelf doen? De gemeente schept kaders, ondersteunt en verbindt. Elk initiatief is waardevol, van klein tot groot. Denk aan het vergroenen van tuinen, aanleg van geveltuintjes, waterdoorlatende parkeerplaatsen of wadi’s in het openbaar groen. Aan isolatie, zonnepanelen en warmtepompen in woningen, scholen en bedrijven. En aan zonneparken en windmolens. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst van Oosterhout, met leefbare wijken en dorpen en nieuwe energie.