Ambities en routekaart energietransitie

Vol energie werkt de gemeente samen aan de duurzame toekomst van Oosterhout. De ambities hiervoor en de manier waarop de gemeente deze wil bereiken zijn op 22 oktober 2019 aangenomen door de gemeenteraad. 
Tot 2022 ligt de focus op het verlagen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Vooral met wind en zon. De gemeente Oosterhout wil haar verantwoordelijkheid nemen en samen met inwoners en ondernemers zorgen voor een toekomstbestendig Oosterhout. 

Klik op de link voor de routekaart energietransitie in beeld in groot formaat. (PDF 2,47 MB)

Zon en wind

Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout in op wind en zon. Er zijn plannen voor een energiepark langs de A59 met 2 windmolens en een zonneweide. Aan de Akkerweg in Dorst komt ook een zonnepark. Meer informatie vindt u op de website www.energieparka59.nl en www.zonneparkdorst.nl.
Voor nu zijn wind en zon de enige vormen van duurzame energie die voldoende opleveren, maar de gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Innovaties en goede ideeën zoals een waterstoftankstation krijgen een kans om uitgeprobeerd te worden in Oosterhout.

Ondernemers

De gemeente Oosterhout zet samen met ondernemers nadrukkelijk in op het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken met het project ‘Zon op bedrijfsdaken’. Hierin speelt de gemeente een stimulerende rol. Daarnaast kunnen ook bedrijven energie besparen. Bijvoorbeeld door hun personeel te stimuleren om met de fiets te komen of hun bedrijfspanden te isoleren. Ook reikt de gemeente jaarlijks de Groene Pluim uit; een prijs voor een bedrijf uit Oosterhout dat op het gebied van duurzaamheid en innovatie voorop loopt.

Inwoners

De doelstelling van de gemeente Oosterhout is een energieneutrale stad en dorpen in 2050. Dat is niet zomaar gedaan en al helemaal niet alleen. Inwoners, ondernemers én de gemeente Oosterhout zelf zullen samen hun schouders eronder moeten zetten. We organiseren collectieve acties samen met het Regionaal energieloket en Oosterhout Nieuwe Energie. 

Campagne Wij doen het natuurlijk

Op de vraag hoe je daar zelf mee aan de slag kan biedt de campagne ‘Wij doen het natuurlijk’ antwoord. Op de website www.duurzaamoosterhout.nl vindt u informatie over energiebesparing en -opwekking en welke stappen u zelf kunt nemen met hulp van energiecoöperatie Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). Daarbij biedt de gemeente de duurzaamheidslening aan. Hiermee kunnen inwoners hun huizen isoleren of zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen. 

Warmtevisie

Naast de energietransitie, staat de gemeente voor nog een taak; het opstellen van een Warmtevisie. De opdracht om over te schakelen van gas naar alternatieve energiebronnen, hebben alle gemeenten van het Rijk gekregen. Oosterhout heeft in 2021 een transitievisie warmte opgesteld. In 2022 wordt deze uitgewerkt in verschillende wijkplannen. In deze plannen staat op welke manier we iedere wijk en kerkdorp het beste kunnen verwarmen. 

Duurzame organisatie

Ook de gemeentelijke organisatie is een afnemer van energie en zal daarom ook zelf maatregelen nemen. De gemeente gaat haar eigen gebouwen beter isoleren en waar mogelijk voorzien van zonnepanelen. Het nieuwe stadhuis wordt duurzaam ontwikkeld. Bij beleidsplannen en bestuurlijke besluiten is duurzaamheid een integraal uitgangspunt. Enkele praktische voorbeelden zijn het gebruik van ledverlichting in de openbare ruimte en het gebruik van elektrische wagens (waar mogelijk).