Het nieuwe gemeentehuis in Arendshof 2

In december 2020 is winkelcentrum Arendshof 2 door de gemeente gekocht en dit wordt de komende jaren omgebouwd tot gemeentehuis. Het gemeentehuis van Oosterhout komt hierdoor in het centrum van de stad en voorkomt winkelleegstand. Dat is belangrijk om een levendig en compact centrum te behouden. Ook moet het nieuwe gemeentehuis een beeldbepalend en duurzaam gebouw worden. Als gemeente hebben we een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid en efficiënt gebruik van ruimten en middelen. Het gebouw heeft daarnaast een sterke relatie met de omgeving.  Het moet gezond, luchtzuiverend (binnenklimaat), klimaatbestendig, energieneutraal en CO2 -neutraal zijn. In de gehele levenscyclus van het gebouw dient de materialenkringloop zo veel mogelijk gesloten te worden door toepassing van natuurvriendelijke/biobased/circulaire/ cradle2cradle (C2C), niet vervuilende en recyclebare of gerecyclede materialen.  Naast behoud van de bestaande parkeergarage, kunnen we het casco van het bestaande gebouw hergebruiken voor het nieuwe gemeentehuis. De rest van het bestaande gebouw slopen we circulair om zodoende te hergebruiken in het nieuwe gemeentehuis of geven we een geheel andere functie.

Door voor de ambitie WELL-Gold te gaan, leggen we de lat qua duurzaamheid en gezondheid voor het nieuwe gemeentehuis, hoog. Het gebouw moet een voorbeeld en inspiratie zijn voor Oosterhout.

Duurzame modulaire units voor basisschool de Marcoen

Voor de komende tien jaar is de prognose dat het aantal leerlingen op de basisschool de Marcoen te Dorst zal verdubbelen. Dit betekent dat het schoolgebouw te klein wordt en zal moeten groeien. Op korte termijn is er al behoefte aan vier extra klaslokalen en een leerplein. Daarom is gekozen voor het neerzetten van een duurzame, modulaire en flexibele bouwvorm. Hierdoor is uitbreiding van de klaslokalen eenvoudig en de realisatie van de klaslokalen is makkelijk verplaatsbaar. Door het in Oosterhout gevestigde bedrijf: The Box System worden tijdelijke duurzame klaslokalen neergezet. Deze onderwijshuisvesting The Box bestaan uit een metalen frame, betonnen vloer en dak, die volledig wordt aangekleed met wanden, deuren, ramen, verwarming, koeling etc. The System zorgt ervoor de verschillende boxen makkelijk aan elkaar gekoppeld worden. De realisatie van de onderwijshuisvesting zal binnenkort plaatsvinden.  

Zonnepanelen op het dak van de Brandweerkazerne

Sinds voorjaar 2021 liggen op het dak van de Brandweerkazerne in Oosterhout zonnepanelen. De gemeente heeft het dak beschikbaar gesteld. Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) zorgde ervoor dat er 380 zonnepanelen op het dak zijn gelegd. Iedere bewoner kon zich inschrijven om te investeren in de zonnepanelen. En zoals ONE heeft aangegeven: ''Het zonnepanelenproject ging letterlijk en figuurlijk als de brandweer en was in no time volgeboekt''.

Door de SDE+ subsidie van de overheid kon het project gerealiseerd worden. Dit zorgt ervoor dat gedurende 15 jaar een gegarandeerde subsidie wordt gegeven over de opgewekte hoeveelheid stroom. Aan inwoners zijn 480 obligaties uitgegeven tegen een inleg van €250 per stuk. De obligatiehouders ontvangen elk jaar 3% rente over het uitstaande saldo. Uit de te ontvangen subsidie wordt jaarlijks een deel van de obligaties afgelost. De verkoop van de opgewekte stroom is voldoende om de jaarlijkse exploitatiekosten te dekken.

Lievenshove

Lievenshove is een schitterend voorbeeld van duurzame inzet van tijdelijk beschikbaar vastgoed, door een sociaal maatschappelijke invulling. Woningtekort, spoedzoekers, statushouders, starters op de woningmarkt die zoeken naar zelfstandigheid worden in een woondiversiteit ondergebracht in twee woongroepen (groepsaccommodaties) op Lievenshove. Dit is voor een looptijd van ongeveer twee jaar. In de tussentijd wordt gewerkt aan een permanente invulling van het terrein, met herontwikkeling voor woningbouw en enkele zorgfuncties. De woongroepen werden voorheen gebruik door een jeugdzorginstelling (Juzt). Het team vastgoed heeft de woongroepen, nadat ze bijna twee jaar leeg hebben gestaan, weer geschikt gemaakt voor bewoning. Door installatietechnisch en bouwkundig de noodzakelijke werkzaamheden en aanpassingen te verrichten. Leegstandsbeheerder Villex, zorgt samen met de collega’s van het sociaal domein en Thuisvester voor de invulling.