Bij de verduurzaming van Oosterhout hoort ook mobiliteit. Zo is duurzaamheid één van de thema’s binnen de mobiliteitsvisie. Als gemeente stimuleren we het gebruik van de fiets voor zowel binnen Oosterhout en de verbinding van Oosterhout naar de omliggende gemeentes. Fietsen is goedkoop, gezond en leidt tot minder overlast en heeft een beperkt ruimtebeslag ten opzichte van de auto. Voor de fiets en de e-bikes komen er snelfietsroutes met voorrang richting Breda en Tilburg voor een vlotte verbinding van A naar B.

Naast de fiets is de auto een belangrijk vervoersmiddel in Oosterhout. Waarbij wij het gebruik van deelauto’s graag stimuleren. Ook de elektrische auto mag bij duurzame mobiliteit niet ontbreken. Steeds meer mensen rijden elektrisch en maken gebruik van de laadpaal voor het opladen van de auto. Alles over de laadpalen in Oosterhout en het aanvragen van een laadpaal vind je hier.

Pilot thuisladen elektrische auto's met inzet van kabelgoot

Vanaf medio september 2021 start gemeente Oosterhout met een pilot om thuisladen mogelijk te maken voor eigenaren van elektrische auto’s (E-rijders) zonder eigen oprit. Deze pilot stelt E-rijders in staat om hun elektrische auto op te laden aan de straat via een zogenaamd verlengd privaat oplaadpunt (VPO). Daarvoor verwijderen we een aantal stoeptegels en vervangen die door nieuwe exemplaren met een geïntegreerde kabelgoot. De E-rijder kan de laadkabel op deze manier veilig richting de aan de straat geparkeerde auto leggen. We zoeken op korte termijn nog twee deelnemers die mee willen doen aan de pilot. Reageer snel, want “wie het eerst komt, die het eerst maalt." Deelname aan deze pilot is gratis, maar aan deze pilot verbinden we wel een aantal voorwaarden (pdf 167 kb). 

Heeft u interesse en voldoet u aan de voorwaarden?

Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar M.van.der.velden@oosterhout.nl Zet in deze e-mail ook uw naam, adres en telefoonnummer.