Bij de verduurzaming van Oosterhout hoort ook mobiliteit. Zo is duurzaamheid één van de thema’s binnen de mobiliteitsvisie. Als gemeente stimuleren we het gebruik van de fiets voor zowel binnen Oosterhout en de verbinding van Oosterhout naar de omliggende gemeentes. Fietsen is goedkoop, gezond en leidt tot minder overlast en heeft een beperkt ruimtebeslag ten opzichte van de auto. Voor de fiets en de e-bikes komen er snelfietsroutes met voorrang richting Breda en Tilburg voor een vlotte verbinding van A naar B.

Naast de fiets is de auto een belangrijk vervoersmiddel in Oosterhout. Waarbij wij het gebruik van deelauto’s graag stimuleren. Ook de elektrische auto mag bij duurzame mobiliteit niet ontbreken. Steeds meer mensen rijden elektrisch en maken gebruik van de laadpaal voor het opladen van de auto. Alles over de laadpalen in Oosterhout en het aanvragen van een laadpaal vind je hier.