Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar een duurzame regio

In onze regio West-Brabant werken we aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin brengen we kansen in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen, duurzaam kunnen opwekken en welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. Daar willen we wat aan doen. Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om hieraan bij te dragen. In West-Brabant maken we deze strategie samen met stakeholders en inwoners. Met elkaar komen we tot weloverwogen keuzes en werken we stap voor stap aan een duurzame regio, waarin het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Wil je meer weten over de RES of over het klimaatakkoord in het algemeen? Klik op de onderstaande links: 

Wat betekent de RES voor Oosterhout?

Binnen de regio West-Brabant draagt de gemeente Oosterhout haar steentje bij om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Hiervoor maken we samen met andere West-Brabantse gemeente de Regionale energiestrategie. De gemeente wil voor de eigen huishoudens genoeg groene stroom opwekken. Binnen de regio is gekozen voor concentratie van grootschalige opwek van energie langs snelwegen, op industrieterreinen en bij bestaande energieknooppunten. Want dit geeft het minste overlast voor inwoners. 

Waar staan we nu?

Op de site van de regio west-brabant vind je waar we nu staan in het bestuurlijk proces.

Wat betekent dit voor Oosterhout?

In Oosterhout is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat onder andere dat we een energiepark langs de A59 gaan krijgen met windmolens en zonneweides. Plus een zonneweide aan de Akkerweg in Dorst. Hiermee leveren we een goede bijdrage aan de doelstellingen van de RES en zorgen we voor genoeg duurzame opwek voor alle Oosterhoutse huishoudens en een deel van de energievraag van bedrijven.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u meer weten over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente? En wat u zelf kunt doen om energie te besparen of duurzaam op te wekken? Kijk dan op de pagina Zelf energie besparen en opwekken of op www.duurzaamoosterhout.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.