Jeugdhulp vanaf 18 jaar

De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen tot 18 jaar. Daarna kan de hulp vaak gegeven worden op grond van een andere wet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)

Soms wordt jeugdhulp verlengd. Dan blijft de zorg voor uw kind onder de jeugdwet vallen. Dit duurt maximaal 5 jaar, tot uw kind 23 jaar is. De hulp moet dan niet onder een andere wetgeving mogelijk zijn. En er moet aan één van de onderstaande punten worden voldaan:

  • Als de jeugdhulp voor uw kind op zijn 18e verjaardag nog niet afgerond is, of
  • Als uw kind voor zijn 18e jeugdhulp heeft gehad en binnen een half jaar nadat de hulp is gestopt weer hulp nodig heeft.

Pleegzorg of verblijf in een gezinshuis kan sowieso doorlopen tot de jeugdige 21 jaar wordt.

Waar kan ik terecht?

U kunt op verschillende plekken terecht voor vragen over zorg vanaf 18 jaar.

  • Bij Kwikstart vind je allerlei informatie over wat er bij komt kijken als iemand 18 jaar wordt. Kijk op de site www.kwikstart.nl of download de app.
  • MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. Bel met (0416) 67 55 00 of mail naar servicebureau.bn@meeplus.nl 
  • Sociaal team helpt bij het vinden van de juiste (specialistische) hulp en de overgang van jeugdhulp naar andere wetgeving. Bel met 14 0162 of vul het contactformulier op de website in.

Over nadenken vanaf 17 jaar

Hoe eerder jullie nadenken over wat er geregeld moet worden als uw kind 18 jaar wordt, hoe beter. Het is goed om hier rond de 17e verjaardag al over na te denken en in gesprek te gaan met de hulpverleners die betrokken zijn.