Jeugdhulp vanaf 18 jaar

Ontvang je jeugdhulp via de gemeente en word je binnenkort 18 jaar? Dan verandert er veel. Voor de wet ben je dan 'volwassen'. De zorg die je nu ontvangt, valt onder de Jeugdwet. Deze zorg stopt meestal als je 18 jaar wordt. Heb je ook na je 18e jaar zorg of ondersteuning nodig, dan kan dat via een andere wet geregeld worden. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is misschien nodig om met de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor nieuwe afspraken te maken. Daarom is het belangrijk dat je op tijd in gesprek gaat met je begeleider of zorgverlener en samen met je ouders/verzorgers bekijkt wat 18 jaar worden in jouw situatie betekent.