Klacht of bezwaar

Klacht over werkwijze medewerker

De gemeente Oosterhout heeft een klachtenprocedure. Wanneer u een klacht heeft over de werkwijze van een medewerker van het sociaal team en u geen gehoor vindt bij de betreffende medewerker, kunt u zich wenden tot de manager, tevens interne klachtenco√∂rdinator, N. Oomen. Dat kan telefonisch via 06 31670346 of door een brief te sturen naar het secretariaat van Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout, Klappeijstraat 44, 4901 HE Oosterhout.
Is de uitkomst van deze procedure niet zoals u verwacht en is uw klacht nog niet naar tevredenheid beantwoord of gehoord? Dan kunt u deze klacht (kosteloos) voorleggen aan de Commissie Ombudsman.
De Commissie Ombudsman is een externe en onafhankelijke klachteninstantie waar inwoners terecht kunnen als zij niet tevreden zijn over de behandeling van hun klacht door de interne klachtencommissie van Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout. De Commissie Ombudsman behandelt alleen klachten die reeds door de interne klachtencommissie zijn behandeld.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente  Oosterhout? Neem dan eerst contact op met uw contactpersoon bij het Sociaal team. Zij zullen uw vragen dan beantwoorden of meer uitleg geven.
Bent u het dan nog niet eens? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken binnen zes weken na de datum die is vermeld op de beschikkingsbrief. U dient een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via de Gemeentewinkel.