Uitgangspunten jeugdhulp

In de gemeente Oosterhout krijgen alle jeugdigen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die actief en naar vermogen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Om dit te bereiken, gaan we uit van de volgende leefregels:

  • We luisteren goed en praten mét in plaats van, over jeugd en ouders
  • Jeugd en ouders hebben één vast, vertrouwd aanspreekpunt
  • Jeugd en ouders zijn leidend (voor zover mogelijk), onder andere bij het opstellen van het hulpverleningsplan
  • Hulp en ondersteuning vinden thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is, plaats
  • Ondersteuning van jeugd en ouders gaat uit van een actieve inzet en goede samenwerking met het sociaal netwerk
  • Jeugd en ouders hebben in principe volledig inzicht in hun eigen dossiers
  • Jeugd en ouders kunnen vragen om een andere professional bij 'geen klik' om het effect van de samenwerking te vergroten
  • Wij stimuleren vindplaatsen (scholen, verenigingen, etc.) om vroegtijdig en adequaat te signaleren en professionals te betrekken waar nodig
  • Professionals schenden het vertrouwen jeugd en ouders niet en handelen transparant