Er wordt veel gesproken in de media over jongeren en de impact die corona heeft op hun leven.
De gemeente Oosterhout wil hier graag mét de jongeren uit Oosterhout over in gesprek.
JONG heeft i.s.m. het jongerenpanel (hierover binnenkort meer) een enquête uitgezet in december 2020.
De resultaten en verdere acties worden naar verwachting begin februari 2021 gedeeld in het weekblad, Instagram @jonginoosterhout en de website www.oosterhout.nl
Vragen over het project? Neem contact op met JONG via jong@oosterhout.nl