Onderwijs

In de gemeente Oosterhout zijn verschillende vormen van primair en voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. Ook is speciaal en (voorbereidend) beroepsonderwijs vertegenwoordigd in Oosterhout of in de nabije omgeving. De gemeente zorgt voor goede huisvesting van alle scholen, handhaaft de leerplicht en regelt het leerlingenvervoer. In het menu, in de linkerkolom van deze pagina, kunt u klikken op de diverse onderwerpen voor meer informatie.

Meer informatie

In de gemeentegids staan de adresgegevens van de basisscholen en van de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld over de verschillende vormen van onderwijs, over de leerplicht of de schoolvakanties.

Contactinformatie

Zie onze contactpagina.