Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs

Verspreid door Oosterhout en de kerkdorpen zijn 22 basisscholen (primair onderwijs) gevestigd met verschillende achtergronden zoals openbaar, katholiek en protestant-christelijk. Daarnaast heeft Oosterhout een school voor:

  • Vrijeschoolonderwijs
  • Daltononderwijs
  • Montessorionderwijs
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

In de digitale scholenfolder (pdf 322 kB) staan de namen, locatie's en contactgegevens van de basisscholen in de gemeente Oosterhout en kunt u doorklikken naar de eigen websites van de scholen. U kunt ook de (digitale) gemeentegids raadplegen voor de contactgegevens van de basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs.

Speciaal Basisonderwijs

Een aparte categorie in het Nederlands onderwijs vormt het speciaal onderwijs. Wettelijk gezien is dit geen speciaal onderwijs maar regulier onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is in feite een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. Kinderen op SBO-scholen moeten na het verlaten van deze school dezelfde basiskennis hebben opgedaan als kinderen die op een gewone basisschool gezeten hebben, maar ze mogen daar langer over doen. Uitlopen kan tot 14- jarige leeftijd. Voor een SBO-school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (zie ook Passend Onderwijs).

De Wissel

SBO De Wissel is een 'Speciale School voor Basis Onderwijs' en bestemd voor de opvang en begeleiding van leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende kansen hebben in het gewone basisonderwijs. Deze leerlingen vragen om extra ondersteuning en begeleiding bij een onderwijsaanbod dat is afgestemd op hun specifieke hulpvragen.

Meer informatie kunt u vinden op www.dewisselsbo.nl.

Meer informatie over het basisonderwijs

Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreide informatie over het basisonderwijs. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • het kiezen van een basisschool
  • vakken en kerndoelen van de basisschool
  • ouderbijdrage
  • kwaliteit van het basisonderwijs
  • wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de schoolgebouwen.

Contact

Zie onze contactpagina.