Brede Scholen

Een brede school combineert onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Kinderen krijgen op deze manier meer kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen, er zijn meer uitdagingen maar er is ook meer veiligheid.

Een brede school is er niet alleen voor leerlingen maar biedt ook voorzieningen waar leerlingen, ouders en een buurt of wijk behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld door het realiseren van opvoedingscursussen voor ouders of inburgeringcursussen voor buurtbewoners. De brede school kan ook een ontmoetingsplek zijn in de wijk.

Oosterhout kent 2 brede scholen:

  • De Brede School Slotjes-Midden (de basisscholen de Biëncorf en de Kameleon)
  • Kindcentrum De Ontdekking.

Samenwerking

In veel scholen in Oosterhout wordt samengewerkt met de instellingen voor kinderopvang, het sociaal wijkteam, sport, cultuur en welzijn. Zo worden alle Oosterhoutse scholen breder.

Meer informatie

Meer informatie over de brede basisscholen in Oosterhout:

De Ontdekking
De Kameleon
Delta-onderwijs

Contact

Voor contact met de gemeente Oosterhout: zie onze contactpagina.