Leerplicht

De gemeente Oosterhout heeft een deel van haar taken op het gebied van de uitvoering van de leerplichtwet ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Het gaat om de leerlingenadministratie (in- en uitschrijvingen van leerlingen op scholen) en om een deel van de taken van de leerplichtambtenaar.

Contact

De leerplichtambtenaar van Oosterhout behandelt verzuim en vrijstellingen van leerlingen die in Oosterhout wonen en in Oosterhout op school zitten. De leerplichtambtenaar is mevrouw Koot, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres cam.koot@rblwest-brabant.nl.

Leerlingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs en leerlingen uit Oosterhout die op scholen buiten Oosterhout zitten, worden behandeld door het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant in Breda.
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant: tel: 076-5299179, info@rblwest-brabant.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de leerplichtwet, start en einde van de leerplicht, vrijstellingen, startkwalificaties en verplichtingen van schooldirecteuren, ouders en leerlingen is te vinden op: www.rblwest-brabant.nl.
Op deze site vindt u tevens een aantal handige links zoals naar websites over leerplicht, jeugd en jeugdhulpverlening, onderwijs en voortijdig schoolverlaten.