Gemeente Oosterhout heeft samen met schoolbestuur Delta Onderwijs in 2021 een nieuwe weg ingeslagen ten aanzien van onderwijshuisvesting.

Marcoen

Omdat de groei van basisschool Marcoen in Dorst vanaf 2019 sneller ging dan de eerdere prognoses aangaven diende zich een acuut huisvestingsprobleem aan.
Er was met ingang van schooljaar 2021-2022 behoefte aan vier extra klaslokalen plus een leerplein. Aansluitend is er per 1 augustus 2023 opnieuw uitbreiding gewenst met twee klaslokalen.

Gezien de lange termijn behoefte richting 2028 wordt een nog grotere groei voorzien in het kerkdorp Dorst. Dat heeft in 2021 geleid tot het voorstel om op termijn (2028) nieuwbouw van de school te realiseren aangevuld met een flexibele schil van klaslokalen. Begin 2021 is daarom voor de Marcoen gekozen voor modulaire, - circulaire huisvesting bestaande uit vier klaslokalen en een leerplein opgebouwd in twee bouwlagen. Een hoogwaardig alternatief voor traditionele bouw en door de flexibiliteit eenvoudig te verplaatsen en opnieuw in te zetten. Door deze flexibiliteit kan de school de komende jaren de groei opvangen en deze huisvesting vanaf 2028 opnieuw inzetten naast de geplande nieuwbouw.

In het nieuw opgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat naar verwachting december 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is deze geplande nieuwbouw opgenomen.

Menorah

Door de modulaire bouwvorm is op- en afschalen op verschillende onderwijslocaties mogelijk. Bij afname van het leerlingenaantal kunnen klaslokalen eenvoudig worden verplaatst naar een andere schoollocatie.

Dat heeft tot de keuze geleid om ook op andere onderwijslocaties te kiezen voor eenzelfde bouwvorm van hetzelfde type. Bijkomend voordeel is de snelheid waarmee gebouwd kan worden. Omdat de fabricage van de modules onder ideale omstandigheden in de fabriek plaats vindt kan een klaslokaal bestaande uit vier modules, ook wel boxen genoemd, kant-en-klaar geplaatst worden.

Voor het schoolbestuur PCPO is gedurende de zomervakantie van 2022 een nieuwe uitbreiding geplaatst op de onderwijslocatie Menorah aan de Krijtenberg te Oosterhout. Hier zijn drie klaslokalen plus een leerplein gerealiseerd opgebouwd in één bouwlaag. Voorafgaand werden bij het ingaan van de zomervakantie de oude klaslokalen gesloopt.

De gekozen modulaire bouwvorm wordt verder ingezet op de locatie Ontdekking in Oosterhout. Hiervoor is een ontwerp gemaakt bestaande uit acht klaslokalen, aangevuld met leerpleinen en studieruimten. In totaal zal hier begin 2023 een schoolgebouw van ca. 1000 m2, over twee bouwlagen worden gerealiseerd ten behoeve van een tweede schoollocatie voor Menorah en gedeeltelijke vervanging van de Ontdekking. Deze eerste fase wordt gevolgd door fase twee en drie van de school die daarmee het oude schoolgebouw van IKC de Ontdekking uit de jaren ’60 volledig zal vervangen.

Onderwijsvastgoed Dag

Op 21 september 2022 is tijdens de Onderwijsvastgoed Dag, die jaarlijks wordt georganiseerd door het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD) een presentatie gegeven over de modulaire huisvestingsvorm (PDF, 4MB).

Bekijk ook de kleine sfeerimpressie van de klaslokalen (MP4, film) en een lookbook van de Marcoen. (PDF, 1 MB).