Speciaal onderwijs

Voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet deel kunnen nemen aan het regulier onderwijs, biedt gemeente Oosterhout ook speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

School Lievenshove is een orthopedagogisch onderwijsinstituut dat zich richt op kinderen van 6 tot en met 16 jaar met ernstige gedragsproblemen.
Meer informatie vindt u op de website www.rec4-meander.nl

De Wissel is een Speciale School voor Basis Onderwijs (SBO-school) en is bestemd voor de opvang en begeleiding van leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende kansen hebben in het gewone basisonderwijs.
Meer informatie vindt u op de website www.dewisselsbo.nl

Praktijkschool De Zwaaikom is een school voor arbeidsvoorbereidend onderwijs.
Meer informatie vindt u op de website www.dezwaaikom.nl

Ook in de digitale gemeentegids vindt u informatie met betrekking tot locaties, adresgegevens en schoolbesturen.

Contactpersoon bij de gemeente is mevrouw C. Kluvers
Te bereiken via telefoonnr: 14 0162 en via e-mail: stadhuis@oosterhout.nl