Voortgezet onderwijs

Oosterhout kent 5 scholen voor voortgezet onderwijs. Daarmee is een breed onderwijsaanbod gegarandeerd. De 5 scholen verzorgen onderwijs op verschillende niveaus. Er is een praktijkschool, een vmbo-, een mavo-, een havo/vwo-school en een gymnasium.

Schoolkeuze

Bij het kiezen van de juiste school voor voortgezet onderwijs spelen het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-toets allebei mee. Het advies staat in het onderwijskundig rapport wat de basisschool laat zien aan de school voor voortgezet ondewijs. Een vo-school mag zelf ook onderzoeken of een leerling geschikt is voor het aangeboden onderwijs. Deze uitkomst telt ook mee.

Gemeentegids

In de (digitale) gemeentegids vindt u meer informatie over tot locaties, adresgevens en schoolbesturen of kijk op
 www.vo-oosterhout.nl .
 

Contact

Zie onze contactpagina.