Brochure 'wat is JONG' (2018)

In deze brochure (2018) kun je lezen wat JONG precies is en doet.

Enquête jongeren Dorst (2021)

De resultaten van de enquete die in 2021 gehouden is onder jongeren in Dorst, kun je hier teruglezen (Pdf, 46 kB).

Week van Respect

De Respect Foundation is een organisatie die zich inzet voor meer aandacht voor respect. Elk jaar organiseren zij daarom ‘de week van respect’. In samenwerking met de Respect Foundation en scholen heeft JONG voor kinderen en jongeren het onderwerp onder de aandacht gebracht. Bekijk hier (pdf, 708 kB) wat er in 2021 allemaal is gedaan.

Buitenspeeldag

Elk jaar doet Oosterhout mee aan de Nationale Buitenspeeldag! Op deze dag zijn verschillende straten afgesloten voor verkeer zodat kinderen fijn op straat kunnen spelen.
JONG helpt de initiatiefnemers van aanvraag tot evenement. Meer informatie over de buitenspeeldag lees je hier.

Freeze 2020

Activiteiten voor jeugd (12-18 jaar) in de kerstvakantie.

Bekijk hier de pagina (pdf, 590 kB).

Oosterhout straalt 2020

Tijdens de kerstvakantie 2020/2021 hebben 5 jonge fotografen Oosterhout vastgelegd.

Bekijk hier de prachtige foto’s (pdf, 3,3 mb).

Kaais Walhalala

Sinds de wijziging van de alcoholwetgeving (van 16 naar 18 jaar in 2015) werkt JONG mee aan het stijgende succes van het Kaais Walhalala zero. Een initiatief waarbij er tijdens carnaval een geweldig feest georganiseerd wordt voor jongeren van 14 tot 18 jaar.

Bekijk hier de poster van 2021.
Klik hier voor de foto’s van voorgaande jaren (Link naar Facebook van Theater de Bussel).
Bekijk hier het programma van 2020.

Kinderstembureau

Elke verkiezing organiseert JONG het kinderstembureau, waarbij kinderen ook hun stem uitbrengen.

Bekijk hier de uitnodiging van 23 mei 2018.

Fietstunnel Oosteind 2017

In 2017 werden de eerste voorbereidingen gedaan voor de plannen voor de nieuwe N629 en ook de nieuwe fietstunnel naar Oosteind. JONG organiseerde bijeenkomsten voor kinderen van basisschool Sint Jan én jongeren uit Oosteind. Wat is voor hen van belang voor het aanleggen van de fietstunnel? De punten die belangrijk zijn voor jongeren werden meegenomen in het programma van eisen voor de nieuwe fietstunnel. Aanleg staat gepland in 2022.

Bekijk hier het filmpje wat we in de klas lieten zien.

Busstation campagne

In samenwerking met handhaving heeft JONG een campagne opgezet om jongeren ervan bewust te maken de fietsen netter te parkeren.

Aanbesteding Leerlingenvervoer

De nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer is een technisch verhaal, maar gaat over het dagelijks vervoeren van kinderen. JONG organiseerde gesprekken met kinderen en hun ouders over het leerlingenvervoer.

Bekijk hier de uitnodiging  (pdf, 2 mb)en de uitkomsten (pdf, 953 kB).

Jongeren en corona

Jong heeft in samenwerking met het JPO in december 2020 een enquête uitgezet:
'Wat is de impact van corona op het leven van jongeren in Oosterhout'?
Bekijk hier de resultaten (Pdf, 2 mb) of klik op bovenstaande afbeelding.

Blijf THUIS

Toen corona begon in het voorjaar van 2020 bleef JONG in gesprek met jongeren.

Bekijk hier het boekje (pdf, 9,75 mb).

Bij MEI thuis

In de meivakantie van 2020 hebben Moove, Theek 5, H19 en JONG samen een boekje ontworpen voor kinderen en hun ouders.

Bekijk hier het boekje (pdf, 7,19 mb).

Summer Survival

In de zomer van 2020 hebben jongeren, onder begeleiding van H19 en medewerking van JONG, een boekje voor jongeren ontworpen. Met een heuse escape-room, waarbij je op zoek gaat naar de gijzelnemer van de Burgemeester van Oosterhout, maar ook schrijf-, tekenopdrachten en puzzels.

Bekijk hier het boekje (pdf, 3,18 mb).

Think before you drink

De gemeente Oosterhout doet mee aan de regionale aanpak Alcohol en Jeugd. Hierbij worden jaarlijks projecten aangepakt in het kader van NIX18. Een voorbeeld daarvan is het Kaais Walhalala zero en de gesprekken met de organisaties van de eindexamengala’s in de binnenstad.

Frenckendag

JONG werkt jaarlijks mee aan het verzoek van docenten maatschappijwetenschappen van het Frenckencollege om mee te doen aan hun politieke dag.

Ook een dag met je klas op het gemeentehuis langskomen? Neem contact op met JONG.
 

Advies mobiliteitsplan JONG 2018

Op verzoek van onze collega projectleider mobiliteitsplan hebben ook kinderen, jongeren en studenten meegedacht en hun mening laten horen over verkeer en vervoer in Oosterhout.

Je leest het verslag hier (pdf , 1,90 mb) en ook de uitslagen van:
Goep 8: klik hier (pdf, 45,2 mb), Voortgezet Onderwijs: klik hier (pdf, 48,9 mb), Student: klik hier (pdf, 40,4 mb).

Muurschildering Hoofseweg 2017

Bekijk hier het artikel (pdf, 367 kB).

Rijbewijs

In het voorjaar van 2019 is er een basisschool op bezoek geweest. De kinderen van de onderbouw kregen allemaal een eigen rijbewijs en leerden kennis maken met de gemeente Oosterhout.

Download hier je eigen rijbewijs (voor kinderen van de basisschool; pdf, 1,07 mb).

Visie Slotjesveld

In maart 2019 heeft de raad bij het besluit om een nieuw gemeentehuis te bouwen op het Slotjesveld, gevraagd om een stedenbouwkundige visie op het Slotjesveld. Met de visie wordt het Slotjesveld in ere hersteld door het groen meer ruimte te geven, meer beleving in het park te bieden en het gebied duidelijk te omranden. De visie is tot stand gekomen met inbreng van de omliggende bewoners, organisaties en bedrijven.

Bekijk hier de uitkomsten (pdf, 3,27 mb).

Nieuw speeltoestel Warande

Sinds april 2018 is er een nieuw speeltoestel op de Warande. Met hulp van JONG werden ruim 300 kinderen gevraagd hun stem uit te brengen. Met een overweldigende meerderheid van maar liefst 64% van de stemmen was de klimjungle de duidelijke winnaar.

Burgemeestersontbijt

Elk jaar ontvangt de burgemeester een schoolklas om het nationale schoolontbijt extra onder de aandacht te brengen.
JONG faciliteert het ontbijt.

Ook meedoen met je klas? Neem contact op met JONG via jong@oosterhout.nl

Zomerkaravaan

Zie de pagina Zomerkaravaan en bekijk hier de terugblik van 2018 (pdf, 4,46 mb). 

Citytrainer

JONG doet ook mee aan Citytrainer. Bekijk hier de site met meer informatie.