Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Waar kan ik terecht?

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Hieronder zetten we op een rij waar u terecht kunt met uw vragen.

Val ik onder de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet?
Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Daar kunt u een aantal vragen doorlopen, die u helpen te bepalen onder welke wetgeving uw zorg vanaf 1 januari 2015 valt. Dan wordt ook duidelijk of u bij de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor moet zijn. Ook wordt duidelijk waar u of uw kind recht op heeft in het overgangsjaar 2015.
Wilt u liever bellen? U kunt contact opnemen met het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp via het telefoonnummer 0800 – 0126. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit bij de hand. Dat is de brief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg waarin staat op welke zorg u of uw kind recht heeft.

Ik wil meer weten over de jeugdhulp in Oosterhout. Waar kan ik terecht?
U kunt contact opnemen met de sociale wijkteams via telefoonnummer 0800-0162.

Ik heb een vraag over mijn huidige individuele voorziening (rolstoel, e.d.) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar kan ik terecht?
U kunt contact opnemen met het sociaal wijkteam via telefoonnummer 0800-0162 (lokaal tarief).

Ik heb een nieuwe zorgvraag. Waar kan ik terecht?
U kunt contact opnemen met het sociaal wijkteam via telefoonnummer 0800-0162 (lokaal tarief).

Ik ben een Wsw’er met een vast dienstverband. Waar kan ik terecht?
Er verandert voor u niets. U houdt uw baan en uw salaris. Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162.

Ik heb een Wsw-indicatie en sta eind 2014 nog op de wachtlijst. Waar kan ik terecht?
Vanaf 1 januari 2015 valt u onder de Participatiewet. Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162.

Ik heb een Wajong-uitkering. Waar kan ik terecht?
Het UWV blijft uw aanspreekpunt. Meer informatie over de veranderingen in de Wajong vindt u op www.uwv.nl. Of neem contact op met uw contactpersoon van het UWV of de Klantenservice (0900-9294, €0,04 per minuut, met een starttarief van €0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Ik heb een vraag over wijziging van regelingen in het kader van de Participatiewet. Waar kan ik terecht?
U kunt contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162.