Beleid duurzaamheid en milieu

Ambities en routekaart energietransitie

Klik op de link voor de routekaart energietransitie in beeld in groot formaat. (PDF 2,47 MB)

Oplaadpunten Beleid Oosterhout

Meer informatie vindt u op de pagina laadpalen electrische auto's.

Externe veiligheid

Klik op Beleidsvisie Externe Veiligheid (PDF, 425 KB) 

Duurzame Energie monitor West-Brabant 2014

Duurzame Energie monitor West-Brabant 2014 (pdf 1.3 MB)

De negentien West-Brabantse gemeenten hebben in 2007 de Verklaring van Dussen ondertekend. Daarmee onderstrepen de gemeenten hun ambities op het gebied van klimaatbeleid.

De duurzame energie monitor West-Brabant 2014 is een middel om de realisatie van duurzame energie te kunnen volgen.

Wel of niet van het gas af?

Er wordt in Nederland volop gediscussieerd over de vraag of woonhuizen in de toekomst wel of niet van het gas afgekoppeld moeten worden. Er zijn gedreven voor- en tegenstanders. Het satirische programma Zondag met Lubach leverde in november 2020 een bijdrage aan deze discussie. Hierbij een kritische kijk op die bijdrage aan de discussie, vanuit de feiten. Dit handboek geeft antwoord op lastige vragen. (PDF, 224 kb)