Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bodeminformatie

De gemeente Oosterhout geeft informatie aan makelaars, taxateurs en particulieren over mogelijke vervuiling van de bodem op een bepaald perceel. Ook geeft zij informatie over de mogelijke aanwezigheid van een ondergrondse tank op dat adres. Deze informatie is voor kopers van onroerende goederen van belang in verband met de informatieplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper. In sommige gevallen kan eventuele vervuiling de mogelijkheden voor het gebruik van het perceel beperken. Welke informatie? Makelaars, taxateurs en particulieren kunnen bij de afdeling ISC de volgende informatie over een bepaald adres opvragen:

  • uitgevoerde bodemonderzoeken op of nabij het adres waarover informatie wordt gevraagd;
  • eventueel aanwezige ondergrondse brandstoftanks
  • potentiële verontreinigde activiteiten van bedrijven die mogelijk vervuiling hebben veroorzaakt op dat adres;


Informatie aanvragen?
Makelaars, taxateurs en particulieren kunnen deze informatie via email aanvragen:
door een e-mail te sturen aan bodeminfo@oosterhout.nl. De verzoeken om informatie worden doorgaans binnen 1 week behandeld.

Kosten
Aan het verstrekken van deze informatie zijn kosten verbonden. De kosten voor 2020 bedragen € 24,25 per kwartier arbeid (conform legesverordening gemeente Oosterhout).