Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bodemkwaliteitskaart

De bodembeheernota van de regio Brabant beschrijft de regels en procedures over het binnen de regio Brabant (opnieuw) toepassen (hergebruik) van grond en baggerspecie als bodem voor de komende 10 jaar.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de landelijk geldende algemene toepassingseisen en de, alleen voor grondverzet binnen de regio, van toepassing zijnde gebiedsspecifieke eisen. Daarnaast is beschreven wanneer gebruik kan worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de toe te passen partij grond als de ontvangende bodem.

Aanleiding voor het opstellen van nieuw bodembeleid is het Besluit bodemkwaliteit dat per 1 juli 2008 in werking is getreden. Hiermee zijn het Bouwstoffenbesluit en de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet komen te vervallen.

Het nieuwe bodembeleid is tot stand gekomen in samenwerking met 9 gemeenten in de regio Brabant te weten: Alphen-Chaam, Breda, Baarle-Nassau, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Tilburg ,Werkendam en Oosterhout. In 2012 zijn vervolgens de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Goirle, Oisterwijk, Tilburg en Woudrichem hierbij aangesloten. En in 2018 zijn Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert aangesloten.

Dit beleid is van belang voor diverse overheden zoals Rijk, provincie en Waterschappen, alsmede voor bedrijven die bouwstoffen, grond en baggerspecie (laten) toepassen, zoals aannemers, projectontwikkelaars, grondbanken en adviseurs.

De bodembeheernota is per 19 oktober 2010 voor de gemeente Oosterhout definitief in werking getreden.

De geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart is op 10 april 2018 vastgesteld.

Interactief

Om het gebruik van de bodemkwaliteitskaart voor iedereen toegankelijk te maken, heeft de regio Brabant haar bodemkwaliteitskaart interactief gemaakt. Dit betekent dat u de bodemkwaliteitskaart digitaal via het internet kunt benaderen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de kaart klikken of een adres opgeven van een locatie waar grond vrijkomt. Vervolgens geeft het programma aan waar in de regio de betreffende partij grond toegepast mag worden en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Het is ook mogelijk om met de resultaten van een uitgevoerd onderzoek te zoeken naar een geschikte locatie. Daarnaast zijn specifieke situaties, zoals de regels voor grond uit wegbermen, snel te vinden. Onder de knop 'Meer informatie' zijn alle rapporten van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheernota's opgenomen.

Ga naar de interactieve kaart

De interactieve bodemkwaliteitskaart is te raadplegen via de link.

Niet bedoeld voor...

De bodemkwaliteitskaart kan niet als bewijsmiddel worden gebruikt als grond afkomstig is van een verdachte locatie (bijvoorbeeld een voormalig tankstation) of als de grond zintuiglijk afwijkingen vertoont (bijvoorbeeld asbestplaatjes). Ook is de kaart niet bedoeld voor slib of grond afkomstig uit oppervlaktewater.

Formulier

Om gebruik te mogen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet dient het volledig ingevulde 'Formulier toets herkomst' bij de melding te worden gevoegd. Dit formulier is alleen geldig als dit door de bodemambtenaar van de gemeente van herkomst is ondertekend (lees: vrijgegeven).

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze interactieve bodemkwaliteitskaart of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Inge Drenth van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162.