Ondergrondse opslagtank

Een ondergrondse tank is een tank van staal of kunststof die geheel of gedeeltelijk in de bodem ligt of is ingeterpt. Vanaf 1 januari 2008 behoren hier ook alle bijhorende leidingen en 'appendages' toe. Dit zijn kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die een machine of installatie completeren. In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen ten aanzien van het gebruik en beƫindiging van het gebruik van ondergrondse opslagtanks. Dit besluit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

Vroeger werden de olietanks gebruikt om verwarmingsinstallaties van brandstof te voorzien. Door de overstap op gas zijn veel van deze tanks niet meer in gebruik. Op basis van historische gegevens kan de gemeente achterhalen of er in uw tuin een olietank heeft gelegen, echter is deze historische informatie niet compleet en liggen er dus nog niet ontdekte opslagtanks in voor- en achtertuinen.

Daarnaast zijn veel tanks in het verleden onvoldoende gesaneerd. Die tanks moeten opnieuw worden bekeken en wellicht worden verwijderd. Een tank die niet meer wordt gebruikt gaat vroeg of laat roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem en het grondwater terechtkomen.

Heeft u een ondergrondse tank?

Mocht u tijdens werkzaamheden een ondergrondse tank tegenkomen moet u deze als eigenaar van een woning laten schoonmaken of verwijderen. Indien u een huis koopt met ondergrondse olietank, maak dan goede afspraken met de verkoper. Het verwijderen van een olietank en een aanvullende bodemsanering kan erg kostbaar zijn.

Saneren van olietanks

Het saneren (onklaar maken) van olietanks dient te worden uitgevoerd door een erkend tank-saneringsbedrijf. Op de website van bodem+ vindt u een actueel overzicht van erkende instellingen. Via de optie 'Titel of nummer normdocument' en vervolgens door te zoeken op het trefwoord 'tank', kunt u nagaan welk normdocument voor u van toepassing is en waarvoor het bedrijf moet zijn gecertificeerd en erkend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ondergrondse tanks binnen de gemeente Oosterhout, dan kunt u contact opnemen met onze bodemadviseurs via bodeminfo@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.