Ooit verwarmden we onszelf en onze huizen op houtvuur, al dan niet in een open haard. Later stapten we over op turf, steenkool en aardolie. In de jaren ‘60 stapten we massaal over  op (goedkoop) aardgas. We weten inmiddels dat aardgas ten koste gaat van onze natuur en leefomgeving. We weten ook dat het uiteindelijk opraakt. En we weten dat de Groningers teveel last hebben van de boringen naar Gronings gas.

Daarom zijn we opnieuw onderweg naar nieuwe manieren om te verwarmen. We weten dat het moet en dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Maar we weten nog niet precies hóe we dan gaan verwarmen en wat dat betekent. We zoeken naar de beste alternatieven. Naar geschikte mogelijkheden die praktisch (technisch, financieel) haalbaar zijn en die passen bij wat de Oosterhouters belangrijk vinden (bijvoorbeeld comfort, betaalbaarheid, keuzevrijheid, duurzaamheid).

Wat doet de gemeente?

De overgang naar een nieuwe manier van verwarmen gaat iedereen aan. Als gemeente nemen we daarin het voortouw. Omdat we begrijpen dat voor heel veel inwoners zo’n overgang ingewikkelde kost is, een ver-van-het-bed-show, geen prioriteit heeft of wat dan ook.

Het voortouw nemen we met oog en oor voor wat er speelt en leeft onder de Oosterhouters. De inwoners, bedrijven en organisaties die in de praktijk met de nieuwe manieren van verwarmen te maken krijgen. Naar hun opvattingen, zorgen, bezwaren en kansen gaan we actief op zoek. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. Om zo zorgvuldige afwegingen te maken en samen de kansen te grijpen om die overstap naar schone energie te zetten.

2021: plan op hoofdlijnen

In 2021 maken we een plan waarin op hoofdlijnen staat hoe we de overgang naar een aardgasvrij Oosterhout voor ons zien. Dit plan heet de transitievisie warmte. Het beschrijft wat de beste alternatieven zijn in de verschillende wijken, buurten en dorpen. En hoe alle woningen in Oosterhout stapsgewijs voor 2050 aardgasvrij kunnen worden. We maken dit plan in overleg met inwoners, ondernemers en organisaties in en om Oosterhout.

2022: plannen per buurt, wijk of dorp

Wanneer de gemeenteraad de transitievisie warmte heeft vastgesteld, kunnen we samen met buurten, wijken en dorpen aan de slag om plannen te maken voor de uitvoering. We verwachten in 2022 te kunnen starten met deze (uitvoerings-)plannen. De plannen beschrijven de concrete aanpak en planning in een buurt, wijk of dorp.

Al met al is het een traject waar flink wat jaren overheen gaan. Maar het tussendoel om in 2030 deels aardgasvrij te zijn, komt snel dichterbij.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u nu al starten met het (beter) isoleren van uw woning? Zorgen dat uw woning straks klaar is om aardgasvrij te worden? Of zelfs uw hele woning al aardgasvrij maken? Hebt u plannen om te verbouwen of is uw cv-ketel aan vervanging toe?

Om goede keuzes te kunnen maken, wilt u vermoedelijk weten wat de mogelijkheden en plannen in en om uw woning zijn. In dat kader is het goed om te weten dat wij ons bij het maken van het plan op hoofdlijnen specifiek verdiepen in de mogelijkheden voor een warmtenet. Daarin zien we namelijk een hele pragmatische manier om de woningen en gebouwen in Oosterhout te verwarmen. Bij die verdieping houden we oog voor alternatieven en nieuwe ontwikkelingen. Én voor de opvattingen van de Oosterhouters hierover.

Voor meer informatie en praktische tips om uw woning duurzamer te verwarmen, kunt u terecht op duurzaamoosterhout.nl of het regionaal energieloket  Wilt u graag persoonlijk advies, dan staan de vrijwilligers van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) voor u klaar. Deze enthousiaste Oosterhouters ondersteunen jong en oud met hun kennis en ervaring. Ze kennen bovendien de weg naar lokale leveranciers en installateurs. Een energiecoach van ONE kan u gratis en onafhankelijk advies geven. U bent ook van harte welkom in hun adviescentrum aan de Nieuwstraat 2b in Oosterhout.