De gemeente Oosterhout zet versneld in om per 1 januari 2022 extra woonruimte te creëren voor statushouders. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven. Het Rijk deed eerder een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven, versneld aan woonruimte te helpen. De plekken in de AZC’s zijn nu hard nodig voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

Op dit moment verblijven landelijk 6000 statushouders in asielzoekerscentra die wachten op woonruimte. Wanneer deze statushouders alsnog met spoed woonruimte kunnen krijgen, komt er ruimte vrij binnen de asielzoekerscentra waar dan vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

Burgemeester Mark Buijs: “Statushouders zijn mensen die de hele asielprocedure hebben doorlopen en een vergunning hebben om in Nederland te blijven. Zij verdienen onze gastvrijheid. De situatie in AZC’s is erbarmelijk voor statushouders, waaronder gezinnen met kleine kinderen. In Oosterhout bewijzen we iedere dag met allerlei initiatieven dat we elkaar steunen onder de noemer  ‘Oosterhout meer voor elkaar’. Deze mensen worden nu ook onderdeel van onze gemeenschap. We moeten bovendien als regio en als gemeente voldoen aan onze wettelijke taakstelling om deze mensen op te vangen. Maar daarbij vind ik ook echt dat het onze verantwoordelijkheid is om deze mensen goede huisvesting aan te bieden en te helpen met het vinden van hun plek in onze samenleving. Dit doen we ook voor onze eigen spoedzoekers, onder andere op Lievenshove. We proberen iedereen een huis te geven. De voorkeur gaat daarbij altijd uit naar kleinschalige opvang en huisvesting indien mogelijk, want dat biedt een grotere kans op goede integratie met draagvlak van de buurt.”

Opvang statushouders regio

Op het Lievenshove terrein staan meerdere gebouwen die ruimte bieden voor studenten, spoedzoekers en statushouders. In twee gebouwen voor groepen wonen deze doelgroepen al.

Vanaf 1 januari worden 22 statushouders voor de duur van maximaal 3 jaar tijdelijk gehuisvest in het derde groepsgebouw op het Lievenshove terrein in Oosterhout. Zij stromen op termijn uit naar woningen in andere gemeenten in de regio (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg en Zundert). De statushouders krijgen begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk bij hun inburgering en krijgen een passend aanbod van dagactiviteiten. De beveiligingsdienst van de gemeente neemt ook ’s nachts en in het weekend regelmatig een kijkje of alles goed met hen gaat.

De gemeente heeft omwonenden, ondernemers en gebruikers van het terrein over de huisvesting van de nieuwkomers geïnformeerd.

Huisvesting statushouders Oosterhout

De gemeente heeft jaarlijks een taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten. Nu gaat  de gemeente samen met Thuisvester ervoor zorgen dat 28 statushouders versneld gehuisvest worden in Oosterhout. De statushouders krijgen begeleiding bij hun inburgering en activiteiten van Surplus. Doordat de gemeente nu versneld meer statushouders gaat plaatsen kan het zijn dat de statushouders tijdelijk ook geplaatst worden in woningen die op termijn een andere bestemming krijgen, net zoals gebeurt met andere spoedzoekers. Deze mensen stromen daarna uit naar permanente woonruimte binnen de hele gemeente Oosterhout. Thuisvester en de gemeente informeren omwonenden hierover tijdig.

Minderjarige alleenstaande vluchtelingen

Oosterhout gaat ook minderjarige alleenstaande vluchteringen opvangen. Lees hierover meer op de pagina Alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Meest gestelde vragen en antwoorden versnelde huisvesting statushouders

 • Wat is een statushouder
  Een statushouder is een vluchteling die na strenge beoordeling van de IND een status en verblijfsvergunning heeft gekregen en dus in Nederland mag blijven wonen en werken, nadat hij of zij is geslaagd voor zijn inburgeringscursus.
   
 • Hoeveel statushouders komen er?

  Lievenshove:
  Op de locatie Lievenshove komen tijdelijk 22 extra statushouders te wonen. Het gaat om tijdelijke huisvesting van statushouders voor gemeenten in de buurt. Die gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding, inburgering en de begeleiding naar werk.  

  Oosterhout: 
  Er komen ook versneld 28 statushouders verspreid in Oosterhout wonen. De gemeente heeft een normale taakstelling van Rijk om deze mensen te huisvesten. Door de druk op de AZC’s komen deze statushouders iets sneller dan normaal. Ze worden in leegstaande huizen van Thuisvester voor spoedzoekers gehuisvest op verschillende locaties in Oosterhout. Zij stromen na een bepaalde tijd uit naar permanente woningen als die beschikbaar zijn.
   
 • Hoe lang gaan de statushouders er wonen?

  Lievenshove: 
  Er worden maximaal drie jaar statushouders gehuisvest op het terrein Lievenshove. Deze statushouders stromen door naar woningen in andere gemeenten.

  Oosterhout:
  De statushouders die versneld in Oosterhout komen worden in leegstaande huizen van Thuisvester voor spoedzoekers gehuisvest op verschillende locaties in Oosterhout. Zij stromen binnen maximaal twee jaar uit naar permanente woningen.
   
 • Zijn het gezinnen / jonge mannen / ouderen etc.?

  Lievenshove:
  Op Lievenshove zullen voornamelijk alleenstaanden komen te wonen. De locatie is minder geschikt voor de huisvesting van gezinnen. Het COA kan nog niet vooraf informatie geven over wat voor soort mensen er komen. Het zal waarschijnlijk een mix zijn van nationaliteiten, jong en oud.

  Oosterhout:
  Het COA kan nog niet vooraf informatie geven over wat voor soort statushouders er komen. Het zal waarschijnlijk een mix zijn van gezinnen, alleenstaanden, verschillende nationaliteiten, jong en oud.
   
 • Waar komen ze vandaan (welk land)?
  Het land van herkomst is nog onbekend, daarin heeft de gemeente geen keuze. Het wordt  een mix van nationaliteiten.
   
 • Waarom in Oosterhout?
  Het Rijk deed eerder een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om extra inspanning te plegen om 6000 statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven, versneld aan woonruimte te helpen. De plekken in de AZC’s zijn nu hard nodig voor de opvang van onder andere Afghaanse vluchtelingen.

  De regio West-Brabant en de gemeente Oosterhout moeten bovendien jaarlijks voldoen aan de taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten en te integreren in onze samenleving.

  Op Lievenshove is ruimte om tijdelijk spoedzoekers, studenten en statushouders te huisvesten totdat er concrete woningbouwplannen zijn voor dit terrein.
   
 • Wat betekent dit voor andere woningzoekenden in Oosterhout?
  Er ontstaan door deze tijdelijke huisvesting geen langere wachttijden bij Thuisvester of andere verhuurders dan anders. Het gaat immers om een zeer klein aantal statushouders dat eerst in tijdelijke woningen voor spoedzoekers wordt gehuisvest.
   
 • Gaan deze mensen allemaal in Oosterhout wonen?

  Lievenshove: 
  Lievenshove is een regionale tussenvoorziening voor tijdelijke opvang van statushouders. De statushouders op Lievenshove krijgen na verloop van tijd een woning in andere gemeenten.

  Oosterhout: 
  De statushouders die gehuisvest worden in Oosterhout, blijven in Oosterhout wonen en werken. 
   
 • Hoe en door wie worden deze mensen begeleid?

  Lievenshove: 
  Vluchtelingenwerk Nederland neemt de (maatschappelijke) begeleiding op zich voor statushouders van andere gemeenten.

  Oosterhout: 
  Surplus begeleidt de statushouders die in Oosterhout blijven. Ze krijgen onder andere een inburgeringscursus en taallessen. De kinderen gaan naar school. 
   
 • Mogen de statushouders werken?
  Ja statushouders mogen werken, ze worden door de gemeenten en MidZuid begeleid naar werk. Er is nood op de arbeidsmarkt, dus we hebben arbeidskrachten hard nodig.
   
 • Wat gaan ze in de vrije tijd doen?
  We gaan voor deze mensen zorgen dat ze deel kunnen nemen aan activiteiten.
   
 • Zijn er ook kinderen bij?

  Lievenshove: 
  De statushouders op Lievenshove zijn voornamelijk alleenstaanden, de gebouwen zijn door de indeling minder geschikt voor ouders met kinderen. 

  Oosterhout: 
  Bij de statushouders die versneld worden gehuisvest in Oosterhout kunnen gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen zijn.
   
 • Waar gaan de kinderen naar school?
  Het Delta onderwijs heeft een speciale klas voor deze leerlingen.
   
 • Waarom mogen statushouders wel in Lievenshove wonen en huiszoekende jongeren niet?
  Op dit moment wonen ook huiszoekende jongeren in Lievenshove, dit zijn studenten en jonge werkende spoedzoekers.
   
 • Kunnen we nog veilig over straat?
  Ja, de statushouders hebben een onveilig land verlaten voor een veilige omgeving. Zij zijn mensen zoals u en ik.
   
 • Spreken de statushouders Nederlands?
  Ja, alhoewel het taalniveau wisselt van persoon tot persoon. De statushouders hebben de mogelijkheid gehad taallessen te volgen in het asielzoekerscentrum en zullen ook tijdens de inburgering taallessen krijgen.
   
 • Kunnen jullie rekening houden met wensen van omwonenden en huidige bewoners?
  Wij doen zoveel mogelijk ons best om voor iedereen een fijn woonklimaat te waarborgen. De gemeente gaat graag het gesprek met u aan over zorgen en belangen.
   
 • Kunnen jullie rekening houden met de belangen van ondernemers?
  Wij doen zoveel mogelijk ons best om voor iedereen een fijn werkklimaat te waarborgen. De gemeente gaat graag het gesprek met u aan over zorgen en belangen.
   
 • Gaat dit de waarde van mijn huis/zaak aantasten en wie stelt mij schadeloos?
  Statushouders zijn mensen als u en ik, die hun best gaan doen om zo snel mogelijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij te zijn. U kunt statushouders zien als nieuwe buren die net zijn verhuisd.
   
 • Hoe kan ik bijdragen?
  U kunt samen met uw nieuwe buren kennismaken en hem of haar helpen door bijvoorbeeld leuke feestdagen en tradities uit te leggen. Zo bouwt u een relatie op en helpt u mee met de integratie van uw nieuwe buur. Nodig ze eens uit voor een kopje thee of koffie.
  U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger bij Surplus voor maatschappelijke begeleiding.