De gemeente Oosterhout heeft per 1 januari 2022 extra woonruimte gecreëerd voor statushouders. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven. Het Rijk deed eerder een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven, versneld aan woonruimte te helpen. 

Op dit moment verblijven in asielzoekerscentra door het hele land statushouders die wachten op woonruimte. Wanneer deze statushouders alsnog met spoed woonruimte kunnen krijgen, komt er ruimte vrij binnen de asielzoekerscentra waar dan vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

Opvang statushouders regio

Op het Lievenshove terrein staan meerdere gebouwen die ruimte bieden voor studenten, spoedzoekers en statushouders. Vanaf 1 januari 2022 zijn 22 statushouders voor de duur van maximaal 3 jaar tijdelijk gehuisvest op het Lievenshove terrein in Oosterhout. Zij stromen op termijn uit naar woningen in andere gemeenten in de regio (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg en Zundert). De statushouders krijgen vanuit hun gemeente begeleiding bij hun inburgering en krijgen een passend aanbod van dagactiviteiten.

Huisvesting statushouders Oosterhout

De gemeente heeft jaarlijks een taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten. Op het Lievenshove terrein in Oosterhout worden 11 statushouders gehuisvest die op den duur doorstromen naar een woning in Oosterhout. De statushouders krijgen begeleiding bij hun inburgering en activiteiten van Surplus. 

Meest gestelde vragen en antwoorden versnelde huisvesting statushouders

 • Wat is een statushouder
  Een statushouder is een vluchteling die na strenge beoordeling van de IND een status en verblijfsvergunning heeft gekregen en dus in Nederland mag blijven wonen en werken, nadat hij of zij is geslaagd voor zijn inburgeringscursus.
   
 • Hoeveel statushouders komen er?

  Lievenshove:
  Op de locatie Lievenshove komen tijdelijk 33 extra statushouders te wonen. Het gaat om tijdelijke huisvesting van 22 statushouders voor gemeenten in de buurt. Die gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding, inburgering en de begeleiding naar werk. Zodra er geschikte woonruimte vrijkomt, stromen deze statushouders door naar de betreffende gemeenten. Daarnaast wonen er op het Lievenshove terrein 11 statushouders die, zodra er geschikte woonruimte vrijkomt, doorstromen naar een woning in Oosterhout. 
   
 • Hoe lang gaan de statushouders er wonen?

  Lievenshove: 
  Er worden maximaal 3 jaar statushouders gehuisvest op het Lievenshove terrein.
   
 • Zijn het gezinnen / jonge mannen / ouderen etc.?

  Lievenshove:
  Op Lievenshove zullen voornamelijk alleenstaanden komen te wonen. De locatie is minder geschikt voor de huisvesting van gezinnen. Het COA kan nog niet vooraf informatie geven over wat voor soort mensen er komen. Het zal waarschijnlijk een mix zijn van nationaliteiten, jong en oud.
   
 • Waar komen ze vandaan (welk land)?
  Het land van herkomst is nog onbekend, daarin heeft de gemeente geen keuze. Het wordt  een mix van nationaliteiten.
   
 • Waarom in Oosterhout?
  Het Rijk deed eerder een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om extra inspanning te plegen om 6000 statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven, versneld aan woonruimte te helpen. De plekken in de AZC’s zijn nu hard nodig voor de opvang van andere vluchtelingen.

  De regio West-Brabant en de gemeente Oosterhout moeten bovendien jaarlijks voldoen aan de taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten en te integreren in onze samenleving.

  Op het Lievenshove terrein is ruimte om tijdelijk spoedzoekers, studenten en statushouders te huisvesten totdat er concrete woningbouwplannen zijn voor dit terrein.
 • Hoe en door wie worden deze mensen begeleid?

  Lievenshove: 
  De betreffende gemeenten nemen de (maatschappelijke) begeleiding op zich voor statushouders uit hun gemeenten.

  Oosterhout: 
  Surplus begeleidt de statushouders die in Oosterhout blijven. Ze krijgen onder andere een inburgeringscursus en taallessen. De kinderen gaan naar school. 
   
 • Mogen de statushouders werken?
  Ja statushouders mogen werken, ze worden door de gemeenten en MidZuid begeleid naar werk. Er is nood op de arbeidsmarkt, dus we hebben arbeidskrachten hard nodig.
   
 • Wat gaan ze in de vrije tijd doen?
  De statushouders kunnen deelnemen aan activiteiten.
   
 • Zijn er ook kinderen bij?

  Lievenshove: 
  Op dit moment niet. De statushouders op Lievenshove zijn voornamelijk alleenstaanden, de gebouwen zijn door de indeling minder geschikt voor ouders met kinderen. 
   
 • Waarom mogen statushouders wel in Lievenshove wonen en huiszoekende jongeren niet?
  Op dit moment wonen ook huiszoekende jongeren in Lievenshove, dit zijn studenten en jonge werkende spoedzoekers.
   
 • Kunnen we nog veilig over straat?
  Ja, de statushouders hebben een onveilig land verlaten voor een veilige omgeving. Zij zijn verder mensen zoals u en ik.
   
 • Spreken de statushouders Nederlands?
  Ja, alhoewel het taalniveau wisselt van persoon tot persoon. De statushouders hebben de mogelijkheid gehad taallessen te volgen in het asielzoekerscentrum en zullen ook tijdens de inburgering taallessen krijgen.
   
 • Kunnen jullie rekening houden met wensen van omwonenden en huidige bewoners?
  Wij doen zoveel mogelijk ons best om voor iedereen een fijn woonklimaat te waarborgen. De gemeente gaat graag het gesprek met u aan over zorgen en belangen.
   
 • Kunnen jullie rekening houden met de belangen van ondernemers?
  Wij doen zoveel mogelijk ons best om voor iedereen een fijn werkklimaat te waarborgen. De gemeente gaat graag het gesprek met u aan over zorgen en belangen.
 • Hoe kan ik bijdragen?
  U kunt samen met uw nieuwe buren kennismaken en hem of haar helpen door bijvoorbeeld leuke feestdagen en tradities uit te leggen. Zo bouwt u een relatie op en helpt u mee met de integratie van uw nieuwe buur. Nodig ze eens uit voor een kopje thee of koffie.
  U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger bij Surplus voor maatschappelijke begeleiding.