Hondenbeleid en hondenuitlaatplaatsen

Honden nemen in veel huishoudens een belangrijke plaats in. Maar, het plezier van de een mag niet ontaarden in overlast voor de ander. Daarom heeft de gemeente regels opgesteld voor het bestrijden van overlast door honden(poep).
Ook helpt de gemeente honden en hun baasjes met bakken en hondenuitlaatplaatsen die door de gemeente worden schoongehouden. Zo werken we met elkaar aan een schoner Oosterhout.

Drie regels

Om overlast te beperken zijn er drie regels opgesteld:

 1. Honden aan de lijn
  In heel de gemeente Oosterhout moeten honden buiten aan de lijn, met uitzondering van de losloopgebieden.
 2. Opruimplicht
  De hondenbezitter is verplicht de poep van de hond direct op te ruimen. Deze regel geldt in heel de gemeente Oosterhout met uitzondering van de uitlaatplaatsen en losloopgebieden. De volle zakjes kunnen worden gedeponeerd in de hondenpoepbakken, andere afvalbakken of de eigen container voor restafval (grijs).
 3. Geen honden bij kinderspeelterreinen
  Op alle kinderspeelplaatsen, sportterreinen en bij scholen is het verboden voor honden.

  N.B. De opruimplicht geldt niet voor blindengeleidehonden of andere honden die dienen als hulp of geleide voor gehandicapten.

Losloopgebieden

Losloopgebieden zijn speciaal aangewezen en gemarkeerde stroken of gebieden, waar honden vrij mogen lopen en waar de hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden.

Hondenuitlaatplaatsen

Op de uitlaatplaatsen mogen honden worden uitgelaten zonder dat de hondenpoep opgeruimd hoeft te worden. De gemeente maakt deze stroken één keer per week schoon. Op de uitlaatplaatsen geldt wel een aanlijngebod.

Verboden voor honden

Er zijn ook gebieden waar geen honden mogen komen, zoals kinderspeelplaatsen. Deze gebieden zijn te herkennen aan het rode bordje verboden voor honden.

Hondenuitlaatkaarten

Via onderstaande links vindt u de hondenuitlaatkaarten waarop is aangegeven waar losloopgebieden, uitlaatplaatsen en verbodsgebieden in de gemeente Oosterhout te vinden zijn.

Controle en handhaving

Als de hondenpoep niet wordt opgeruimd dan kunt u hierop worden aangesproken door de handhavers van de gemeente Oosterhout. Zij hebben de opdracht om extra te letten op overlast door hondenpoep. Ook zien zij erop toe of de hond is aangelijnd. U kunt hiervoor een boete krijgen.

Hondenbelasting

Meer informatie over hondenbelasting vindt u op Belastingsamenwerking West-Brabant, hondenbelasting