Ongedierte (ratten), plaagdieren

Bij overlast van dieren kunt u denken aan overlast van ratten, muskus- en beverratten, ganzen, duiven, kippen, konijnen, mollen, muizen, spreeuwen en insecten, zoals wespen. Overlast van plaagdieren kunt u rechtstreeks melden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). U kunt hier ook terecht voor (gratis) advies.

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Het KAD is het landelijk kenniscentrum voor informatie en advies, onderzoek en opleiding op het gebied van preventie en bestrijding van plaagdieren. U kunt hier terecht om plaagdieren te melden, maar ook voor gratis advies over plaagdierpreventie en -bestrijding. Het KAD registreert alle meldingen en rapporteert daarover aan de gemeente, zodat het voor de gemeente inzichtelijk blijft welke meldingen waar voorkomen. Meer informatie vindt u op www.kad.nl.

U kunt met het KAD contact opnemen (voor melden en/of advies):

Plaagdieren op particulier terrein?

U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren op uw eigen terrein. U kunt plaagdieren op eigen terrein rechtstreeks melden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). U kunt hier ook terecht voor gratis advies.

Plaagdieren in de openbare ruimte?

De gemeente is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van plaagdieren in de openbare ruimte. Plaagdieren in de openbare ruimte kunt u rechtstreeks melden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Plaagdieren voorkomen

De gemeente probeert plaagdieren zoveel mogelijk te voorkomen en treedt in de plaagdierbestrijding zoveel mogelijk preventief op. Bijvoorbeeld door het extra maaien van groenstroken of het rooien van plantsoenen, zodat plaagdieren zich minder makkelijk kunnen verschuilen. Maar de gemeente heeft ook uw hulp hard nodig. Wat kunt u zelf doen om plaagdieren zoveel mogelijk te voorkomen? Zorg bijvoorbeeld dat u geen afval laat slingeren en wees voorzichtig met het voeren van dieren (eenden, vogels). Meer tips vindt u in de flyer voorkom ongedierte (PDF, 168 kB)en op de pagina ratten.

Bestrijding

Plaagdieren zoals mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen kunt u zelf bestrijden. Laat het bestrijden van ratten en wespen over aan een plaagdierbestrijder.

  • Een bijenvolk kunt u het best laten weghalen door een imker. Op www.bijenhouders.nl kunt u kijken voor een imker bij u in de buurt.
  • Voor vleermuizen en steenmarters die overlast veroorzaken kunt u contact opnemen met de Zoogdiervereniging via telefoonnummer (024) 74 10 500 of e-mailen naar info@zoogdiervereniging.nl.
  • Voor overlast van muskusratten kunt u contact opnemen met Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen. Telefoon: (076)  564 1000.  

Dierplagen moeten op een zo diervriendelijk mogelijke manier bestreden worden. De gemeente heeft wel een overeenkomst met een zogenaamd IPM-gecertificeerd plaagdierbestrijder, voor uitzonderlijke gevallen in de openbare ruimte waar chemische bestrijding noodzakelijk is. De gemeente is hier namelijk niet voor gecertificeerd.

Beschermde diersoorten

Er kan ook overlast zijn van beschermde diersoorten. De bestrijding hiervan is aan strenge regels gebonden. Die staan in de Wet Natuurbescherming.

Kosten

De kosten van het bestrijden van plaagdieren op uw terrein zijn voor uw rekening. Als blijkt dat de overlast over een groter deel van de straat reikt, dan neemt het bestrijdingsbedrijf contact op met de gemeente voor de verdere aanpak in de straat. Als de gemeente in actie komt op verzoek van het bestrijdingsbedrijf, dan worden er geen kosten doorberekend. 

Meer

Rattenoverlast

Kattenoverlast