Openbare verlichting

De kwaliteit en de beschikbaarheid van de openbare verlichting (lantaarnpalen en verkeerslichten) in Oosterhout is een taak van de gemeente. Het onderhoud verloopt volgens een planning.

Storingen

Bij storingen die de verkeersveiligheid en/of de openbare orde in gevaar brengen, wordt direct actie ondernomen. Andere (gecompliceerde) storingen worden binnen tien werkdagen opgelost. Voor de verlichting van achterpaden bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Lantaarnpaal of stoplicht kapot?

Wilt u melding maken van een lantaarnpaal of een stoplicht/verkeerslicht dat kapot is? Dat kunt u digitaal doen via melding openbare ruimte.