Spelen

De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Daarom streeft de gemeente naar aantrekkelijke speelruimte voor alle kinderen, met en zonder beperking. Buiten spelen is belangrijk voor de gezondheid van kinderen en voor hun motorische en sociale ontwikkeling. Oosterhout zet zich daarom in voor goede, uitdagende en vooral ook diverse speelruimte in de verschillende woonbuurten van de kern Oosterhout en de kerkdorpen Den Hout, Oosteind en Dorst.Oosterhout heeft zo’n 130 formele sport- en speelplaatsen. De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van deze speelvoorzieningen. Daarnaast mag je overal waar dat kan spelen in het openbaar groen en op straat. 

Spelen in het Slotpark

Najaar 2020 komt er ook een speeltuin in het Slotpark! Hier kunnen alle kinderen tot en met 12 jaar fijn spelen. De gemeente Oosterhout heeft vier ontwerpers gevraagd een ontwerp voor een speeltuin te maken. De ontwerpers moesten rekening houden met de toegankelijkheid van de speeltuin, de favoriete speelelementen van kinderen en de locatie, het Slotpark. Inmiddels is de definitieve keuze gemaakt, waarover kinderen zelf hebben meegedacht.

Veiligheid

Drie keer per jaar worden de speeltoestellen geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties worden speeltoestellen vervangen, vernieuwd of onderhouden.

Plannen voor 2017 - 2026

In 2016 is de beleidsnota 'Buiten spelen in Oosterhout' (pdf, 13.083 kb) vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de periode 2017-2026 bepaald. In deze periode gaan we onder andere werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden, het vergroten van de uitdaging op de buurtspeelplekken, de aanleg van een multifunctioneel sportterrein in Dommelbergen, het verharden van enkele trapvelden en de aanleg van twee natuurlijke speelterreinen. De komende jaren gaan dan ook veel speelplekken in Oosterhout veranderen. Ook zullen diverse vaak kleinere speelplekken worden omgevormd naar informele speelruimte. Hier kan dan nog steeds prima gespeeld worden, maar de officiële speeltoestellen verdwijnen. Er komen leuke speelaanleidingen voor terug, zoals bijvoorbeeld een palenbos, betonpoefs, verkeerspleintje of zwerfkeien. Zo wordt de speelruimte uiteindelijk gevarieerder en leuker!

Speelplekken op de kaart

Wil je zien waar de speelplekken in Oosterhout zijn en welke toestellen er staan? Open dan de link speelplaatsen gemeente Oosterhout