Wegen en straten

Onderhoud wegen

Alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en (recreatieve) fiets- en wandelpaden, maar ook viaducten, rotondes, stoplichten, verkeersborden en –tekens worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. Ook zorgt de gemeente voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen.

Onkruidbestrijding

Alle verharde paden in de openbare ruimte worden ook onderhouden door de gemeente, deze moeten voldoen aan een bepaalde norm. Een bepaalde hoeveelheid onkruid tussen de verharding is bijvoorbeeld toegestaan. Het is niet haalbaar om alle paden geheel onkruidvrij te houden. De gemeente bestrijdt onkruid door branden en borstelen. Chemisch bestrijden mag niet. Daardoor komt onkruid sneller terug. Zeker wanneer het groeizaam weer is. Vindt u dat er ergens veel onkruid groeit? Dan kunt u dat melden bij ons meldpunt openbare ruimte, onze medewerkers zullen dan de situatie ter plekke bekijken.

Handmatige straatreiniging

Dagelijks tot wekelijks worden de afvalbakken op straat geleegd. Het zwerfvuil wordt met prikstokken verwijderd. Dat gebeurt volgens een vaste planning. Het centrum en de winkelcentra Arkendonk en Zuiderhout worden om de dag handmatig gereinigd. De rest van de wijken komt om de zes weken aan bod.

Machinale straatreiniging

Elke zes weken is een buurt in Oosterhout aan de beurt om machinaal geveegd te worden.  Drukbezochte plaatsen worden vaker schoongemaakt.

Straatmeubilair

De gemeente onderhoudt het straatmeubilair. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld verkeersborden, straatnaamborden, wegmarkeringen, paaltjes, bankjes en fietshekjes. Specifieke aandacht is er voor het verbeteren van verkeersvoorzieningen voor gehandicapten.