Uitvoeringsontwerp Heuvel

De afgelopen maand is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Oosterhout en Fa. Schapers het concept uitvoeringsontwerp (pdf, 0,98 MB) opgesteld. Het uitvoeringsontwerp is daarnaast vertaald in werkfasering, planning en de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak plannen, dan willen wij u vragen dit bij ons kenbaar te maken. U kunt dan contact opnemen met omgevingsmanager via het algemene telefoonnummer  0162-512551 van Aannemersbedrijf Schapers, of per mail: deheuvel@schapers.nl.

De informatie is tevens in te zien in de Omgevingsapp. 

Bent u benoeiwd naar de plannen? Klik dan op onderstaande links.

 

Voorbereiding aanpak Heuvel van start

Gemeente werkt samen met Heuvelkring en aannemer plan uit

Burgemeester en wethouders hebben een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het herinrichtingsplan voor de Heuvel in Oosterhout. Gepland is dat het project Herinrichting Heuvel in maart 2021 daadwerkelijk van start gaat.

Samen met de Heuvelkring is vorig jaar een ontwerpplan opgesteld. In een bouwteam worden de plannen en rapportages momenteel verder uitgewerkt tot een definitief uitvoeringsontwerp. De uitwerking en de uitvoering van dat plan zijn gegund aan het bedrijf Schapers & Zn BV.

Gezellig plein

De aanpak van de Heuvel past in de toekomstvisie en de binnenstadvisie van de gemeente Oosterhout. Het doel in die visies is om de Heuvel weer in haar oude glorie te herstellen: een gezellig plein dat mensen trekt voor een hapje en een drankje; niet alleen lokale bevolking maar ook bezoekers van buiten.

Terrassen

Het ontwerp herinrichtingsplan betreft op hoofdlijnen: het vergroten van de terrasruimte, versterken kwaliteit bomen(rijen), invoeren eenrichtingsverkeer, behouden centrale ruimte met mogelijkheid tot parkeren. Ook het verbeteren van de groenvoorzieningen, openbare verlichting en stroomvoorziening voor evenementen zijn in dit plan meegenomen. 
In samenwerking met de Heuvelkring (die ook financieel bijgedragen heeft) is een verlichtingsplan uitgewerkt. Dit plan voorziet in een sfeervolle aanlichting van het plein en de gebouwen.

Inventarisatie

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het maken van een uitvoeringsontwerp zijn inmiddels opgestart en op korte termijn zullen enige inventarisatie- en meetwerkzaamheden plaatsvinden. Van alle panden aan de Heuvel zullen voor aanvang van de werkzaamheden bouwkundige vooropnames worden gemaakt.

 

 

Reconstructie Heuvel

In de Toekomstvisie Oosterhout 2030 is als doel gesteld, dat de Heuvel in 2030 weer in haar oude glorie is hersteld. De Heuvel is een gezellig plein dat mensen trekt voor een hapje en een drankje; niet alleen de lokale bevolking maar ook dagjesmensen en toeristen.  

Met de herinrichting van de Heuvel wordt invulling gegeven aan de Toekomstvisie en de Binnenstadsvisie 2017. Hierin is als uitgangspunt voor de Heuvel nadrukkelijk iaangegeven: "het aantrekkelijker maken van de Heuvel voor de bezoekers van de binnenstad en Oosterhout".
De opgave hierbij bestond uit:

  • behoud van het karakter van de Heuvel (beschermd stadsgezicht) door aandacht voor de materialisering (b.v. behoud kinderkopjes);
  • de herinrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het verbeteren van de verblijfskwaliteit (o.a. meer ruimte voor terrassen en optimaliseren indeling parkeren) en toegankelijkheid;
  • het inzetten op (kleinschalige) evenementen en aanbieden van arrangementen gericht op bijzonder eten, cultuur, ambachten etc.

Door de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) en een vertegenwoordiging van de Heuvelkring is gewerkt aan het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting. Het ontwerp is nader gespecificeerd en uitgewerkt in een contract en eind 2020 aanbesteed.
De aanbesteding is met een EMVI inschrijving waarbij prijs en kwaliteit beoordeeld zijn. Uit deze aanbesteding is aannemingsbedrijf Schapers & zn uit Raamsdonkveer naar voren gekomen.

Door een bouwteam wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en wordt de uitvoering nader gepland en gefaseerd. Voor nu zijn het aanbestedingsontwerp (pdf, 1,29 MB), de conceptplanning (pdf, 266 kB) en -fasering (pdf, 1,28 MB) bekend. Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Heeft u vragen of opmerkingen? Hiervoor kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer B. Kokken. Hij is bereikbaar via telefoonnumer 14 0162 of e-mail b.kokken@oosterhout.nl.