Jaarprogramma Openbare Ruimte

De gemeente moet ervoor zorgen dat de openbare ruimte veilig en bruikbaar is. Dat is de zogenaamde 'zorgplicht'. Om aan deze plicht te voldoen, pleegt de gemeente onderhoud:

  • Het schoonhouden van de openbare ruimte door dagelijks onderhoud, zoals schoffelen en het verzamelen van zwerfvuil
  • Het heel en veilig houden van de openbare ruimte door klein onderhoud (klein herstel), groot onderhoud (renovatie) en vervangingen

Het groot onderhoud en de vervangingen zijn onderdeel van het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR). In het JOR zijn alle projecten opgenomen die direct of indirect effect hebben op de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte.

In het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR)  zijn de onderhouds- en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten opgenomen van Team Buiten Projecten.
Dit zijn de projecten die in de openbare ruimte worden uitgevoerd om onderhoud en/of renovaties te realiseren en de ruimtelijke ontwikkelingen die direct of indirect invloed hebben op de openbare ruimte.
Voor de projecten is in hoofdlijnen de volgende verdeling te maken:

  • onderhouds- en beheerprojecten
  • reconstructies
  • stedelijke uitbreidingen en ontwikkelingen