Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

Hier vindt u de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR, versie 2) (pdf, 12.739 kB) van de gemeente Oosterhout.

In de LIOR is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte in Oosterhout.

De leidraad is te downloaden met bovenstaande link. Op verzoek zijn papieren exemplaren hiervan verkrijgbaar bij de gemeente.