Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Definitief ontwerp renovatie Bergsebaan

De Bergsebaan is hard toe aan onderhoud. De asfaltrijbaan vertoont diverse schades, voornamelijk vanwege wortelopdruk. Tevens is de berm op het gedeelte tussen Houtse Meren en de zandvlakte in zeer slechte staat. Daarnaast wil de gemeente de fietsveiligheid op de Bergsebaan verbeteren; hiervoor moet de snelheid omlaag worden gebracht. 

Het definitief ontwerp voor de renovatie van de Bergsebaan (pdf, 854 kB) is gereed en onlangs vastgesteld door burgemeester en wethouders.

De verzonden bewonersbrief Definitief ontwerp renovatie Bergsebaan (pdf, 16 kB) kunt u bekijken via de link.

Werkzaamheden

De deklaag van de rijbaan wordt eraf gefreesd en er wordt een nieuwe deklaag aangebracht. Om de fietsveiligheid te verbeteren worden aan beide zijden rode fietssuggestiestroken aangebracht van 1,25 meter breed.

Tevens wordt op het gedeelte waar de bomen zeer kort op de rijbaan staan, tussen Houtse Meren en zandvlakte, de rijbaan 0,60 meter verplaatst in oostelijke richting. Dit komt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers ten goede. Daarbij zal over dit gedeelte een bermverbetering aangebracht worden zodat voertuigen elkaar beter kunnen passeren. Om de snelheid omlaag te brengen wordt een vijftal drempels (60 km/h) aangebracht, waarvan één een visuele drempel is. Dit betekent dat deze drempel geen fysiek hoogteverschil heeft. 

Op de kruispunten Bergsebaan-Ter Aalst en Bergsebaan-Hoeveneind worden 60-km/h-plateaus aangebracht. Voor wat betreft het kruispunt bij het Hoeveneind gebeuren de voorbereidingen en uitvoering in nauw overleg met de gemeente Breda. Het kruispunt bevindt zich namelijk grotendeels op grondgebied van Breda.

Planning en uitvoering

De globale vervolgplanning is als volgt:

  • Mei t/m juni: Aanbesteding
  • Augustus t/m oktober: Uitvoering

Ruim voorafgaand aan de uitvoering ontvangen de belanghebbenden een brief waarin diverse uitvoeringszaken worden toegelicht zoals onder andere de fasering, de uitvoeringsduur en de omleidingsroutes. Deze brief zal ook op de site geplaatst worden.   

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl.