Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Uitstel uitvoering werkzaamheden Bergsebaan

Door een besluit van de rechter kunnen de werkzaamheden aan de Bergsebaan niet op korte termijn starten.
Omdat het sowieso niet verstandig is de voor de Bergsebaan geplande werkzaamheden uit te voeren in de winterperiode, worden deze op zijn vroegst uitgevoerd in het voorjaar van 2019.

Omgevingsvergunning

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Bergsebaan is een omgevingsvergunning nodig.
Deze is aangevraagd en het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze te verlenen.
Hiertegen heeft de milieuvereniging Oosterhout bezwaar gemaakt. Op advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het college dit bezwaarschrift ongegrond verklaard en het besluit in stand gelaten.
Vervolgens heeft de milieuvereniging beroep ingesteld bij de rechtbank te Breda. Op 8 september 2017 heeft de voorzieningenrechter dit beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd.
De rechter heeft gesteld dat de belangenafweging tussen verkeer/verkeersveiligheid en natuur te beperkt is geweest.
Het college dient een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van deze uitspraak van de rechter.

Planning

Zodra de uitvoering van de werkzaamheden aan de Bergsebaan opnieuw is ingepland, worden de belanghebbenden weer geïnformeerd met een bewonersbrief.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. van Rooten, projectleider, via telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres: j.van.rooten@oosterhout.nl

 

 

Bergsebaan onderhoud en fietsveiligheid

Het college heeft op 28 maart 2017 besloten om de veiligheid van de Bergsebaan, tussen de Meerberg en de Ter Aalsterbrug, voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer te verbeteren.  

Het profiel van de weg  wordt verbreed met een centrale rijloper (3.10 m) en aan weerszijden fietsstroken (1.70 m) in rood asfalt. Daarbij worden acht snelheidsremmers (plateaus en drempels) in de weg aangebracht.

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden? Open dan de overzichtstekening Bergsebaan